otrdiena, 2022. gada 15. novembris

otrdiena, 2022. gada 15. novembris

Stundās nav: A.Dubulte, M.Goba, S.Balode (no 7.st.), I.Daugaviete-Kravale (no 7.st.), A.Jākobsons (no 7.st.), M.Liepiņa (no 7.st.), G.Līrmane (no 8.st.), I.Rams (no 7.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.Sports un veselībaAI.Rams
3.a1.Klases stunda336.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Miglava
3.b5.Sports un veselībaAA.Jākobsons
4.a4.Datorika_1.grupa202.AG.Grīva
4.b1.Matemātika110.Matemātikas stunda atcelta
4.c2.Sports un veselībaAZ.Larinova
5.Datorika_2.grupa202.AG.Grīva
5.c7.Datorika_2.grupa201.Datorikas stunda atcelta
6.a7.Krievu valoda404.pašvadīts mācību process – skatīt e-klasē/I.Daugaviete-Kravale/
6.c6.Dabaszinības301.Matemātikas stunda atcelta;
Dabaszinību stunda pārcelta no trešdienas, 16.11.2022.
P*L.Trauliņa
7.a7.-8.Ģeogrāfija206.pašvadīts mācību process – skatīt e-klasē/S.Balode/
7.c8.Angļu valoda303.Stunda visai klasei kopā
(AV_2.gr.stunda pārcelta no trešdienas, 16.11.2022.)
P*D.Cinīte
8.a8.Krievu valoda404.pašvadīts mācību process – skatīt e-klasē/I.Daugaviete-Kravale/
8.b8.Krievu valoda_1.grupa401.Krievu valodas stunda 1.grupai pārcelta uz trešdienu, 16.11.2022.I.Tuņķele
9.a7.Sports un veselībapašvadīts mācību process – skatīt e-klasē/I.Rams/
9.b7.Bioloģija210.pašvadīts mācību process – skatīt e-klasē/M.Liepiņa/
10.a4.Sports un veselība_1.grupaSports un veselība 1.grupai atcelta
10.b4.Sports un veselība_1.grupaSports un veselība 1.grupai atcelta
4.Angļu valoda_2.grupa011.Angļu valodas stunda pārcelta no trešdienas, 16.11.2022.P*D.Trēziņš
7.-8.Programmēšana201.Uzņēmējdarbības pamatu stunda pārcelta uz trešdienu, 16.11.2022.P*I.Grabe
11.a7.Sports un veselībapašvadīts mācību process/M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova/
11.b7.Sports un veselībapašvadīts mācību process/M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova/
12.a5.Klases stunda014.Stunda kopā ar 12.b klasiĪ.Ozola, G.Līrmane
8.-9.Psiholoģija104.pašvadīts mācību process/I.Rams/
12.b5.Klases stunda014.Stunda kopā ar 12.a klasiG.Līrmane, Ī.Ozola
8.-9.Psiholoģija104.pašvadīts mācību process/I.Rams/