otrdiena, 2022. gada 22. novembris

otrdiena, 2022. gada 22. novembris

Stundās nav: G.Kalvīte, I.Miglava, A.Lūsiņa, S.Priede

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a2.Lielā zāle“Pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām”. Nodarbība projekta Latvijas Skolas soma ietvarosG.Baltā
1.b2.Lielā zāle“Pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām”. Nodarbība projekta Latvijas Skolas soma ietvarosA.Niedrīte
1.c2.Lielā zāle“Pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām”. Nodarbība projekta Latvijas Skolas soma ietvarosS.Niedrīte
2.a2.Mūzika205.I.Aizupiete, V.Zariņa
4.Latviešu valodaLielā zāle“Pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām”. Nodarbība projekta Latvijas Skolas soma ietvarosV.Zariņa, I.Aizupiete
2.b1.-6.Klase ārpus skolasS.Priede, D.Cinīte, A.Niedrīte
2.c4.Lielā zāle“Pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām”. Nodarbība projekta Latvijas Skolas soma ietvarosA.Bērziņa
3.a2.Latviešu valoda336.AI.Apine
3.Klases stundaLielā zāle“Pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām”. Nodarbība projekta Latvijas Skolas soma ietvarosAL.Vanaga
4.Matemātika336.AE.Ločmele
5.Dabaszinības336.AI.Upīte
3.b0.Sports un veselība009.Latviešu valodas fakultatīvā stunda pārcelta uz 5.stundas laikuM.Goba, G.Gaile
3.Lielā zāle“Pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām”. Nodarbība projekta Latvijas Skolas soma ietvarosG.Gaile
5.Latviešu valoda (F)332.Sporta stunda pārcelta uz 0.stundas laikuG.Gaile, M.Goba
3.c3.Lielā zāle“Pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām”. Nodarbība projekta Latvijas Skolas soma ietvarosI.Krieviņa
4.a3.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.AD.Stalšāne
4.b2.Matemātika110.Latviešu valodas stunda atceltaPA.Dubulte
4.Lielā zāle“Pasakas no pirmsākumiem līdz mūsdienām”. Nodarbība projekta Latvijas Skolas soma ietvarosZ.Larinova
5.Dabaszinības104.Latviešu valodas stunda atcelta; Dabaszinību stunda pārcelta no pirmdienas, 28.11.2022.P*L.Trauliņa
4.c3.Matemātika232.Klases stunda atceltaAI.Kraukle
4.Mūzika205.Matemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuPI.Aizupiete
5.a1.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.diazaina un tehnoloģiju stunda 1.grupai (pie sk.G.Kalvītes) atcelta
2.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.AL.Trauliņa
5.b3.Literatūra204.A.Lozda, I.Upīte
4.Klases stunda302.I.Upīte, A.Lozda
6.b5.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.AE.Groševa
7.b3.-4.Sports un veselībaNodarbība J.Daliņa stadionāA.Jākobsons, I.Barce
7.c3.Klases stunda302.D.Cinīte, A.Lozda
4.Latviešu valoda204.A.Lozda, D.Cinīte
6.-7.Vizuālā māksla014.Dizaina un tehnoloģiju stunda (abām grupām) pārcelta uz 29.11.2022.P*Ī.Ozola, G.Kalvīte, G.Verovkins
8.a4.Klases stunda114.AE.Groševa
10.a4.-5.Sports un veselībaNodarbība J.Daliņa stadionāM.Goba, A.Jākobsons, I.Tuņķele
10.b1.Latviešu valoda210.Bioloģijas stunda pārcelta uz piektdienu, 25.11.2022.P*A.Upīte-Markuse
4.-5.Sports un veselībaNodarbība J.Daliņa stadionāM.Goba, A.Jākobsons, A.Upīte-Markuse
11.a1.-9.Klase ārpus skolasR.Segliņš, A.Lozda, I.Glužģe, I.Barce, I.Segliņa, I.Grāvīte, M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova, I.Jansone, A.Jaunzems
11.b4.Klases stunda110.“Neona pavasaris” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosZ.Neimane
5.Vēsture un sociālās zinātnes110.“Neona pavasaris” projekta Latvijas Skolas soma ietvarosI.Grabe