otrdiena, 2023. gada 16. maijs

otrdiena, 2023. gada 16. maijs

Stundās nav: I.Aizupiete, E.Groševa, G.Līrmane, A.Niedrīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a3.Matemātika133.Mūzikas stunda atceltaPG.Baltā
1.b1.Matemātika138.Mūzikas stunda atceltaPA.Niedrīte
2.Klases stundaAI.Upīte
3.Latviešu valodaAS.Priede
4.MatemātikaAI.Upīte
5.-6.pēcpusdienas grupa – atcelta
3.a5.Dizains un tehnoloģijas336.Mūzikas stunda atcelta->I.Miglava
6.Dizains un tehnoloģijas336.Dizaina stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Miglava
4.a6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
4.b0.Literatūra110.Literatūras fakultatīvā stunda pārcelta uz 15.05.2023.A.Lūsiņa
2.Sports un veselībaSporta stunda pārcelta no sestdienas, 20.05.2023.P*Z.Larinova
4.Klases stunda303.kabineta maiņaZ.Larinova
6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
4.c6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
5.a1.Matemātika237.Matemātikas stunda pārcelta uz 15.05.2023.A.Kārkliņa
5.c4.Mūzika205.Kabineta maiņaI.Jansone
5.Matemātika303.Kabineta maiņaI.Lazdiņa
6.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 15.05.2023.Ī.Ozola
6.a7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
6.b7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
6.c7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.a1.Matemātika303.Stunda visai klasei kopāA+V.Šulte
7.b1.Matemātika301.Stunda visai klasei kopāA+I.Kraukle
7.c1.Matemātika301.Stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
4.Klases stunda112.kabineta maiņaD.Cinīte
8.a4.Klases stunda112.kabineta maiņaG.Kalvīte
8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.b8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.c8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
9.a1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
9.b1.Angļu valoda_2Stunda pārcelta uz 15.05.2023.V.Šmite
1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
3.Klases stunda203.Sociālo zinību stunda pārcelta uz 15.05.2023.->V.Šmite, L.Vikse
4.Latviešu valoda109.Klases stunda pārcelta uz 3.stundas laikuPI.Lancmane, V.Šmite
9.c1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
10.a3.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.Matemātika303.Matemātikas stunda atcelta
10.b1.Latviešu valodaStunda pārcelta uz 17.05.2023.A.Upīte-Markuse
3.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
5.Literatūra204.Klases stunda pārcelta uz ceturtdienu, 18.05.2023.P*A.Lozda, A.Upīte-Markuse
12.a2.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
12.b2.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
5.-6.Matemātika II304.Klases stunda atcelta->I.Segliņa
7.Matemātika II304.Matemātikas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Segliņa