otrdiena, 2023. gada 18. aprīlis

otrdiena, 2023. gada 18. aprīlis

Stundās nav: I.Grāvīte, E.Groševa (no 3.st.), D.Stalšāne

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.cno 3.stKlase ārpus skolasI.Krieviņa
4.a6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
4.b6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
4.c6.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
6.a7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
6.b7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
6.c7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.a6.Ķīmija110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPL.Trauliņa
8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.b8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.c8.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
1.Kultūra un māksla014.Stunda pārcelta uz 7.stundas laikuĪ.Ozola
10.a3.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.Kultūra un māksla014.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta->Ī.Ozola
10.b3.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
11.a1.Matemātika304.stunda pārcelta uz 5.st.laikuI.Segliņa
2.Dizains un tehnoloģijas303.stunda atcelta
3.Klases stunda303.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaAA.Upīte-Markuse
5.Matemātika110.mainīts st.laiks: 12.00-12.40;
Klases stunda pārcelta uz 3.stundas laiku
->I.Segliņa
no 6.stgatavošanās izrādeiA.Lozda, M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova, I.Jansone
12.a1.Projekta darbs112.Stunda pie D.Stalšānes atcelta
5.Klases stunda014.Karjeras izglītības nodarbība “Ko nemāca skolā”Ī.Ozola
6.-7.Dizains un tehnoloģijas II109.Stunda pie D.Stalšānes atcelta
12.b1.Projekta darbs112.Stunda pie D.Stalšānes atcelta
5.Klases stunda014.Karjeras izglītības nodarbība “Ko nemāca skolā”G.Līrmane
6.-7.Dizains un tehnoloģijas II109.Stunda pie D.Stalšānes atcelta