otrdiena, 2023. gada 19. septembris

otrdiena, 2023. gada 19. septembris

Stundās nav: I.Aizupiete, I.Amoliņa, A.Bērziņa, G.Kalvīte, M.Tiltiņa, U.Točs, L.Trauliņa, D.Stalšāne

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a3.Matemātika133.Mūzikas stunda atceltaPG.Baltā
2.c2.Matemātika337.Mūzikas stunda atceltaPS.Niedrīte
3.b5.Matemātika236.Mūzikas stunda atceltaPS.Priede
3.c1.-9.Klase ārpus skolasA.Bērziņa, I.Aizupiepte, I.Liepiņa
4.a1.Latviešu valoda205.Teātra mākslas stunda atcelta; latviešu valodas stunda pārcelta no 18.09.2023.P*I.Baranova
4.Matemātika237.Mūzikas stunda atceltaPA.Kārkliņa
4.b2.Sociālās zinības un vēsture115.Teātra mākslas stunda atcelta; Sociālo zinību stunda pārcelta no ceturtdienas, 21.09.2023.P*L.Gredzena
3.Angļu valoda _1.grupa104.Kabineta maiņaA.Rastene
7.Dizains un tehnoloģijas_1114.Dizaina un tehnoloģiju stunda 1.grupai pie sk.D.Stalšānes atcelta
4.c6.Teātra mākslaTeātra mākslas stunda atcelta
7.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 13.09.2023.I.Baranova
5.a1.-2.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.1. un 2. stunda grupai pie sk.G.Kalvītes atcelta
4.Dabaszinības113.AI.Krieviņa
5.b3.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.AD.Jaunbērziņa
4.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.AD.Jaunbērziņa
6.Dabaszinības210.AS.Balode
5.c2.Dabaszinības210.AM.Liepiņa
6.a5.Klases stunda210.AV.Fleminga
6.b3.Klases stunda203.Literatūras stunda atceltaPI.Upīte
6.c2.Angļu valoda203.Latviešu valodas stunda atcelta;
Angļu valodas stunda pārcelta no trešdienas, 20.09.2023.
P*I.Liepiņa
7.a1.Latvijas un pasaules vēsture104.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta
2.Latvijas un pasaules vēsture104.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta
3.Teātra māksla305.Lielā zāleTeātra mākslas stunda atcelta
7.b1.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuĪ.Ozola
3.Vizuālā māksla014.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta->Ī.Ozola
4.Bioloģija210.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta;
Bioloģijas stunda pārcelta no piektdienas, 22.09.2023.
P*M.Liepiņa
7.c4.Sociālās zinības104.Teātra mākslas stunda atceltaPL.Gredzena
8.a0.-9.Klase ārpus skolasM.Tiltiņa, I.Aizupiete, S.Balode, I.Kraukle, G.Līrmane, L.Aizkalniete, I.Lazdiņa, M.Liepiņa, I.Rams, I.Liepiņa
8.b1.Latviešu valoda203.Latviešu valodas stunda atcelta
9.a6.Klases stunda114.AE.Groševa
8.Angļu valoda_2.grupa011.Angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta uz 14.09.2023.D.Trēziņš
11.b0.Matemātika (fakultatīvs)Matemātikas fakultatīvs pārcelts uz 7.stunduG.Līrmane
2.Dizains un tehnoloģijas109.AS.Krumholce
3.Dizains un tehnoloģijas109.Stunda pārcelta no trešdienas, 20.09.2023.P*S.Krumholce
7.Matemātika (fakultatīvs)303.Klases stunda pārcelta uz 15.09.2023.->G.Līrmane, A.Upīte-Markuse