otrdiena, 2023. gada 2. maijs

otrdiena, 2023. gada 2. maijs

Stundās nav: K.Antons, D.Cinīte, G.Gaile (3.-6. st.), G.Grīva, Z.Larinova (1.-4. st.), A.Lozda, I.Mēduma-Bāliņa, A.Rastene, D.Trēziņš

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c6.Angļu valoda_2.grupa339.Stunda 2.grupai (pie sk.A.Rastenes) atcelta
2.a1.Dabaszinības137.Sporta un veselības stunda atceltaPV.Zariņa
5.Angļu valoda137.Stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
2.b1.Matemātika236.Sporta un veselības stunda atceltaPS.Priede
3.Angļu valoda236.Stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
2.c4.Angļu valoda235.Stunda abām grupām kopāA+I.Liepiņa
3.b3.-6.Klase ārpus skolasG.Gaile, M.Goba
4.a4.Dabaszinības204.Kabineta maiņaL.Trauliņa
4.b0.-4.Klase ārpus skolasZ.Larinova, A.Lūsiņa, I.Aizupiete
6.Krievu valoda401.Stunda abām krievu valodas grupām kopāA+I.Tuņķele
4.c1.Angļu valoda_1.grupa339.Stunda 1.grupai (pie sk.A.Rastenes) atcelta
6.Krievu valoda404.Stunda abām krievu valodas grupām kopāA+I.Daugaviete-Kravale
5.b3.Klases stunda110.Kabineta maiņaI.Upīte
4.Matemātika301.Literatūras stunda atceltaPI.Kraukle
5.c5.Matemātika301.Kabineta maiņaI.Lazdiņa
6.b5.Angļu valoda110.Stunda abām grupām kopāA+I.Barce
7.Krievu valoda_1405.Krievu valodas stunda 1. grupai pārcelta uz trešdienu (7.st.), 03.05.2023.
6.c2.Latviešu valoda139.Angļu valodas stunda (abām grupām) atceltaPI.Baranova
3.Matemātika302.Klases stunda pārcelta uz trešdienu, 03.05.2023.->A.Dubulte
4.Krievu valoda401.Matemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laiku->I.Tuņķele, A.Dubulte
7.Krievu valoda401.Stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Tuņķele
7.a4.Sociālās zinības104.Klases stunda pārcelta uz trešdienu, 03.05.2023.PL.Drande
7.b4.Klases stunda211.Kabineta maiņaI.Barce
7.c1.-9.Klase ārpus skolasD.Cinīte, K.Antons, I.Lazdiņa, V.Šulte, I.Jansone, I.Rams, S.Krumholce, S.Balode
8.a7.Klases stunda114.Angļu valodas stunda abām grupām atceltaPG.Kalvīte
8.b1.Angļu valoda_2011.Stunda 2.grupai (pie sk.D.Trēziņa) atcelta
3.Sports un veselībaAngļu valodas stunda abām grupām atceltaPI.Rams
8.c3.Klases stunda301.Literatūras stunda atcelta->I.Kraukle
4.Bioloģija210.Klases stunda pārcelta uz 3. st.laiku->M.Liepiņa, I.Kraukle
7.Bioloģija210.Stunda pārcelta uz 4. stundas laikuM.Liepiņa
8.Krievu valoda_2405.Krievu valodas stunda 2.grupai atcelta
9.c1.Krievu valoda405.Krievu valodas stunda atcelta
10.a2.Angļu valoda_2010.Angļu valodas stunda 2.grupai pie sk.A.Rastenes atcelta
10.b3.Krievu valoda404.Stunda abām grupām kopāA+I.Daugaviete-Kravale
6.Angļu valoda_2011.Angļu valodas stunda 2.grupai pie sk.D.Trēziņa atcelta
11.a4.Dizains un tehnoloģijas201./202.Stunda visai klasei kopāA+S.Krumholce
5.Matemātika304.Klases stunda pārcelta uz 03.05.2023.P*I.Segliņa
6.Latviešu valoda204.stunda atceltaAI.Lancmane
11.b2.Klases stunda204.Literatūras stunda atceltaAA.Upīte-Markuse
4.Matemātika304.Klases stunda pārcelta uz 2.stundas laikuPI.Segliņa
12.a2.Krievu valoda_1405.Krievu valodas stunda 1.grupai atcelta
3.Klases stunda014.Secības maiņaĪ.Ozola, A.Upīte-Markuse
5.Kultūra un māksla014.Secības maiņaĪ.Ozola
12.b2.Krievu valoda_1405.Krievu valodas stunda 1.grupai atcelta