otrdiena, 2023. gada 21. marts

otrdiena, 2023. gada 21. marts

Stundās nav: S.Balode, I.Branova (2.-3.st.), V.Fleminga, E.Groševa, V.Šulte, I.Upīte, G.Verovkins

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a3.Dizains un tehnoloģijas114.Stunda visai klasei kopāA+G.Kalvīte
6.Vācu valoda402.Stunda atcelta
4.b6.Vācu valoda402.Stunda atcelta
4.c6.Vācu valoda402.Stunda atcelta
5.b3.Matemātika301.Klases stunda pārcelta uz 20.03.2023.P*I.Kraukle
4.Literatūra110.Kabineta maiņaA.Lozda
5.Dizains un tehnoloģijas114.Stunda visai klasei kopāA+G.Kalvīte
6.Dizains un tehnoloģijas114.Stunda visai klasei kopāA+G.Kalvīte
5.c1.-2.Dizains un tehnoloģijas_2157.Stunda pie sk.G.Verovkina atcelta
6.a4.Krievu valoda404.Ģeogrāfijas stunda atcelta; (Vācu valodas grupai brīva stunda)->I.Daugaviete-Kravale
7.Vācu valoda402.Stunda atcelta
7.Krievu valoda404.Stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
6.b1.Latviešu valoda139.Mainīts stundas laiks: 08.20-09.00I.Baranova
3.Klases stunda139.AL.Vanaga
7.Vācu valoda402.Stunda atcelta
6.c3.Klases stunda211.Kabineta maiņaK.Antons
7.Vācu valoda402.Stunda atcelta
7.a1.Matemātika303.Stunda visai klasei kopāA+G.Līrmane
2.Matemātika206.Stunda visai klasei kopā; Latviešu valodas stunda pārcelta uz 5. stundas laikuP*G.Līrmane, M.Tiltiņa
5.Latviešu valoda104.Ģeogrāfijas stunda atcelta->M.Tiltiņa
7.b1.Matemātika301.Stunda visai klasei kopāA+I.Kraukle
2.Latviešu valoda104.Ģeogrāfijas stunda atcelta->M.Tiltiņa
5.Matemātika206.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laiku; Matemātikas stunda visai klasei kopāPI.Kraukle
7.c1.Matemātika302.Stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
7.Latviešu valoda204.Ģeogrāfijas stunda atcelta->A.Lozda
8.Latviešu valoda204.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 7.stundas laikuA.Lozda
8.a2.Matemātika302.Stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
8.Vācu valoda402.Stunda atcelta
8.b2.Matemātika304.Stunda visai klasei kopāA+I.Segliņa
8.Vācu valoda402.Stunda atcelta
8.c1.Ģeogrāfija206.Stunda atcelta
2.Matemātika301.Stunda visai klasei kopāA+I.Kraukle
3.Literatūra303.Kabineta maiņaA.Lozda
5.Angļu valodaLielā zāle11.a klases izrāde “Mamma Mia!I.Glužģe, V.Šmite
8.Vācu valoda402.Stunda atcelta
9.a1.Vācu valoda402.Stunda atcelta
4.Latviešu valoda203.Mainīta secība->L.Vikse
6.Klases stunda204.Veselības ministrijas nodarbība->L.Vikse
9.b1.Vācu valoda402.Stunda atcelta
4.Klases stunda204.Veselības ministrijas nodarbībaV.Šmite
5.FizikaLielā zāle11.a klases izrāde “Mamma Mia! Fizikas stunda atceltaV.Šmite
6.Klases stunda211.Fizikas stunda atceltaPV.Šmite
9.c1.Vācu valoda402.Stunda atcelta
5.Mūzika204.Veselības ministrijas nodarbībaUI.Jansone
6.Ģeogrāfija206.Stunda atcelta
7.Fizika211.Stunda atcelta
8.Fizika211.Stunda atcelta
10.a3.Klases stunda204.Mainīts kabinets; Vācu valodas st.atcelta; Krievu val.pārcelta uz 5.stundas laiku->I.Tuņķele
5.Krievu valoda401.Klases stunda pārcelta uz 3.stundas laiku->I.Tuņķele
10.b1.Klases stunda204.Veselības ministrijas nodarbība; Latviešu valodas stunda pārcelta uz otrdienu, 28.03.2023.PA.Upīte-Markuse
3.Vācu valoda402.Stunda atcelta
11.a3.-5.Gatavošanās izrādeiR.Segliņš, D.Stalšāne, G.Grīva, S.Krumholce, I.Grāvīte
6.Latviešu valoda203.Kabineta maiņaA.Lozda
11.b2.Literatūra204.Veselības ministrijas nodarbībaUA.Lozda
12.a2.Vācu valoda402.Stunda atcelta
12.b2.Vācu valoda402.Stunda atcelta