otrdiena, 2023. gada 3. oktobris

otrdiena, 2023. gada 3. oktobris

Stundās nav: Z.Gailīte, E.Groševa, G.Kalvīte, S.Krumholce, S.Niedrīte, A.Rastene (no 7.st.), Z.Švēde, M.Viļuma, I.Zūle-Kaibe (no 6.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.c1.-9.Klase ārpus skolasS.Niedrīte, I.Aizupiete, S.Priede
5.a1.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.Dizaina un tehnoloģiju stunda 1. grupai (pie sk.G.Kalvītes) atcelta
2.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.
5.b3.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.AI.Upīte
4.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.AD.Stalšāne
6.Dabaszinības210.Dabaszinību stunda pārcelta uz 28.09.2023.L.Trauliņa
6.a1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
6.b1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
6.c1.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.ano 6.stKlase ārpus skolasI.Zūle-Kaibe, I.Daugaviete-Kravale, A.Jākobsons
7.b6.Klases stunda110.AG.Dance
7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
7.c7.Vācu valoda402.Vācu valodas stunda atcelta
8.b4.Datorika_1.grupa201.AG.Grīva
8.c1.Sociālās zinībasStunda pārcelta uz trešdienu, 04.10.2023.L.Gredzena
5.Datorika_1.grupa201.AG.Grīva
9.a1.-9.Klase ārpus skolas**tie 9 skolēni, kuri nepiedalās ekskursijā, apmeklē mācību stundas pēc sarakstaG.Kalvīte, E.Groševa, I.Daugaviete-Kravale, I.Grāvīte, I.Segliņa, I.Kraukle, I.Lazdiņa, L.Aizkalniete, I.Rams, G.Grīva, D.Trēziņš
6.Latviešu valoda114.Klases stundas vietā – papildu latviešu valodas stundaPI.Lancmane
9.c7.Angļu valoda_2. grupaAngļu valodas stunda pie sk.A.Rastenes atcelta
10.a2.Vācu valoda402.Pašvadīts mācību process – uzdoto skatīt e-klasēE.Groševa
8.Dizains un tehnoloģijas205.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
9.Dizains un tehnoloģijas201./202.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
10.b2.Vācu valoda402.Pašvadīts mācību process – uzdoto skatīt e-klasēE.Groševa
6.Dizains un tehnoloģijas_2.grupa201.2.grupai (pie sk.S.krumholces) pašvadīts mācību process; Uzdoto skatīt google classroomS.Krumholce
11.a4.Vācu valoda402.Pašvadīts mācību process – uzdoto skatīt e-klasēE.Groševa
11.b4.Vācu valoda402.Pašvadīts mācību process – uzdoto skatīt e-klasēE.Groševa
12.a3.Vācu valoda402.Pašvadīts mācību process – uzdoto skatīt e-klasēE.Groševa
12.b3.Vācu valoda402.Pašvadīts mācību process – uzdoto skatīt e-klasēE.Groševa