otrdiena, 2024.gada 21.maijs

otrdiena, 2024.gada 21.maijs

Stundās nav: M.Liepiņa, I.Lazdiņa, A.Kārkliņa, I.Glužģe, I.Upīte, A.Dubulte, L.Liepa, G.Līrmane, Z.Larinova, B.Sakne-Klovāne, I.Daugaviete-Kravale, G.Grīva, L.Bērtulsone, L.Gredzena (no 2.st.), A.Zaļaiskalne, L.Trauliņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Angļu valoda336.Angļu valoda notiek abām grupām kopāA+V.Šmite
1.b4.Sports un veselībaAG.Gaile
2.b1.-9.Klase ārpus skolasA.Zaļaiskalne, I.Aizupiete, E.Švēde
3.a1.Matemātika137.Sports un veselība stunda atcelta. Matemātikas stunda pārcelta no 6.stundas->V.Zariņa
6.MatemātikaMatemātikas stunda pārcelta uz 1.stundu->V.Zariņa
3.c3.Sports un veselībaAE.Švēde
4.a5.Klases stundaKlases stunda atcelta
6.MatemātikaMatemātikas stunda atcelta
4.b3.Latviešu valoda232.AS.Baumane
5.a1.-9.Klase ārpus skolasL.Gredzena, A.Rastene, I.Liepiņa
5.b2.Literatūra210.Dabaszinību stunda atcelta. Literatūras stunda pārcelta no piektdienas 24.05.2024.P*A.Lūsiņa
4.MatemātikaMatemātikas stunda atcelta
5.Klases stundaKlases stunda atcelta
5.c1.-2.Dizains un tehnoloģijas_2206.Kabineta maiņaG.Kalvīte
7.Datorika_1Datorikas stunda atcelta
6.a2.Sports un veselībaMatemātikas stunda atcelta. Sports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas->I.Rams
3.Dizains un tehnoloģijas_2115.Kabineta maiņaG.Kalvīte
5.Klases stundaKlases stunda atcelta
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 2.stundu->I.Rams
6.b5.Sports un veselībaKlases stunda atcelta. Sports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas->A.Jākobsons
6.Sports un veselība->A.Jākobsons
6.c1.-9.Klase ārpus skolasM.Liepiņa, I.Lazdiņa, Ī.Ozola, I.Liepiņa, I.Rams, M.Tiltiņa, I.Mēduma-Bāliņa
7.a4.Klases stunda210.Bioloģijas stunda atcelta. Klases stunda pārcelta no 6.stundas ->A.Rastene
5.Sports un veselībaMatemātikas stundas atceltas. Sports un veselība stunda pārcelta no 8.stundasA.Jākobsons, L.Aizkalniete
6.Klases stundaKlases stunda pārcelta uz 4.stundu->A.Rastene
7.Vācu valoda_1Pašvadīts mācību processE.Groševa
Krievu valoda_2Krievu valoda_2 stunda pie sk.I.Daugavietes-Kravales atcelta
8.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 5.stundu->A.Jākobsons
7.b1.-2.I.Ziedoņa fonda “Viegli” Ziedoņa klase ar interaktīvu nodarbību/izlaušanās spēli “Blēņas un pasakas”Pie skolas Sprīdīša cepuresBioloģijas stunda nenotiek. Ģeogrāfijas stunda nenotiekZ.Švēde
5.Teātra māksla204.Matemātikas stundas atceltas. Teātra māksla stunda pārcelta no ceturtdienas 23.05.2024.P*A.Lozda, L.Aizkalniete
7.c1.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda pārcelta uz 5.stundu->S.Balode
2.Angļu valoda_1Angļu valoda_1 stunda pie sk. I.Glužģes atcelta
5.Ģeogrāfija206.Matemātikas stundas atceltas. Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 1.stundas->S.Balode
6.Klases stunda211.Kabineta maiņaL.Vanaga, K.Antons
7.-8.I.Ziedoņa fonda “Viegli” Ziedoņa klase ar interaktīvu nodarbību/izlaušanās spēli “Blēņas un pasakas”Pie skolas Sprīdīša cepuresVācu, krievu valodas un Latvijas un pasaules vēstueres stundas nenotiekL.Vanaga, E.Groševa, I.Tuņķele, I.Grāvīte
8.a1.Angļu valoda_2Angļu valodas stunda atcelta
2.Matemātika_2303.AV.Šulte
Matemātika_4304.Kabineta maiņaA+L.Aizkalniete
8.b2.Matemātika_2303.AV.Šulte
Matemātika_4304.Kabineta maiņaA+L.Aizkalniete
3.-4.I.Ziedoņa fonda “Viegli” Ziedoņa klase ar interaktīvu nodarbību/izlaušanās spēli “Blēņas un pasakas”Pie skolas Sprīdīša cepuresĶīmijas stundas atceltasL.Vanaga
8.c2.Matemātika_2303.AV.Šulte
Matemātika_4304.Kabineta maiņaA+L.Aizkalniete
5.-6.I.Ziedoņa fonda “Viegli” Ziedoņa klase ar interaktīvu nodarbību/izlaušanās spēli “Blēņas un pasakas”Pie skolas Sprīdīša cepuresDizains un tehnoloģijas_1, Angļu valoda_2 un Klases stunda stundas nenotiekD.Cinīte, G.Verovkins
9.a2.

Angļu valoda_2

010.KonsultācijasD.Trēziņš
4.Latviešu valoda109.Konsultācijas pēc individuāla pierakstaI.Lancmane
5.
6.
7.
8.
9.
9.b3.Angļu valoda_2010.KonsultācijasD.Trēziņš
Latviešu valoda109.Konsultācijas pēc individuāla pierakstaI.Lancmane
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.c4.Angļu valoda_1232.KonsultācijasV.Šmite
10.a2.Krievu valoda_2Krievu valoda_2 stunda pie sk.I.Daugavietes-Kravales atcelta
3.Angļu valoda_1Angļu valoda_1 stunda pie sk.I.Glužģes atcelta
10.b6.Programmēšana IProgrammēšanas stunda atcelta
11.a2.Teātra māksla I306.Sociālās zinības un vēsture pārcelta uz 5.stundu. Teātra māksla I stunda pārcelta no 5.stundas R.Segliņš, I.Grāvīte
3.Klases stunda110.Sociālās zinības un vēsture stunda atcelta. Klases stunda pārcelta no 6.stundasI.Tuņķele, I.Grāvīte
5.Sociālās zinības un vēsture I110.Teātra māksla I stunda pārcelta uz 2.stundu. Sociālās zinības un vēsture I stunda pārcelta no 2.stundasI.Grāvīte, R.Segliņš
6.Angļu valoda I_2401.Klases stunda pārcelta uz 3.stundu. Angļu valoda I_2 pārcelta no trešdienas 22.05.2024.A.Rastene, I.Tuņķele
7.Ģeogrāfija IĢeogrāfija I stunda atcelta
11.b1.-4.12.b klases Projekta darba prezentācija114.Angļu valodas stundas nenotiek. Dizains un tehnoloģijas un Programmēšanas stundas nenotiek. Vācu un krievu valodas stundas nenotiek.I.Barce, D.Trēziņš, S.Krumholce, I.Grabe, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Daugaviete-Kravale
5.Vēsture un sociālās zinātnes I303.Kabineta maiņaI.Grabe
7.Bioloģija210.Matemātikas stunda atcelta. Bioloģijas stunda pārcelta no 9.stundas->S.Allika
9.BioloģijaBioloģijas stunda pārcelta uz 7.stundu->S.Allika
12.a5.-6.Dizains un tehnoloģijas_2110.KonsultācijasD.Stalšāne
7.Projekta darbs110.I.Grāvīte
12.b1.-4.Projekta darba prezentācija114.I.Grāvīte, I.Grabe, D.Stalšāne, A.Upīte-Markuse
5.-6.Dizains un tehnoloģijas_2110.KonsultācijasD.Stalšāne
7.Projekta darbs110.I.Grāvīte