03.06.2020. – papildu mācību pasākumi

Papildu mācību pasākumi

telpu saraksts

2020.gada 03.jūnijā

Klase Mācību priekšmets Laiks Kabinets Pedagogs
1.b Matemātika

Latviešu valoda

10.00-12.00 336.kab A.Dubulte
3.a Matemātika 09.00-09.40 235.kab A.Kārkliņa
5.a Angļu valoda 10.00-12.00 010.kab I.Liepiņa
6.b Mūzika 08.00-09.20 112.kab I.Jansone
6.b Sociālās zinības 09.30-10.20 114.kab V.Mauriņa
6.b Matemātika 10.50-11.50 011.kab I.Kraukle
7.a Matemātika 08.10-08.50 011.kab L.Liepa
7.a Ģeogrāfija 09.00-10.30 109.kab Z.Vilciņa
7.a Latvijas vēsture, pasaules vēsture 10.30-12.00 114.kab V.Mauriņa
7.a Krievu valoda 13.10-13.50 401.kab I.Tuņķele
8.a Matemātika 08.10-08.50 109.kab I.Lazdiņa
8.a Ķīmija 09.00-11.00 113.kab R.Spuņģe
8.a Angļu valoda 11.15-12.00 339.kab D.Cinīte
8.a Latvijas vēsture, pasaules vēsture, sociālās zinības 12.00-13.00 114.kab V.Mauriņa
8.b Latviešu valoda 11.10-12.00 109.kab M.Tiltiņa
8.b Latvijas vēsture 12.00-13.00 114.kab V.Mauriņa
8.c Matemātika 08.10-08.50 109.kab I.Lazdiņa
8.c Ķīmija 09.00-11.00 113.kab R.Spuņģe
8.c Mūzika 11.00-11.40 112.kab I.Jansone
8.c Latvijas vēsture, pasaules vēsture, sociālās zinības 12.00-13.00 114.kab V.Mauriņa
8.c Krievu valoda 13.10-13.50 401.kab I.Tuņķele
10.a Matemātika 10.00-12.00 104.kab G.Līrmane