piektdiena, 2020. gada 11. septembris

piektdiena, 2020. gada 11. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, I.Rams
6.c – ārpusskolas pasākums (no 5.st.)-L.Vikse, Z.Neimane
10.a – ārpusskolas pasākums (no 13.00) – I.Lancmane, Ī.Ozola
Pagarinātā dienas grupa – I.Lazdiņa  no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Latviešu valoda133.AZ.Gailīte
2.Latviešu valoda133.AZ.Gailīte
3.Matemātika133.AI.Upīte
4.Dabaszinības133.AS.Priede
no 12.00-14.00 pagarinātā dienas grupa klasēAD.Stalšāne
3.c1.Angļu valoda237.stunda visai klasei kopāI.Liepiņa
2.Angļu valoda237.stunda visai klasei kopāI.Liepiņa
5.a2.Mūzika112.Mūzikas stunda pārcelta no 4.st.; sporta stunda atceltaI.Jansone
3.Bioloģija206.kabineta maiņaL.Trauliņa
4.Klases stundaKlases stunda sāksies 10.55; mūzikas st.pārcelta uz 2.st.PM.Tiltiņa
5.b2.Bioloģija206.kabineta maiņaL.Trauliņa
5.c1.Sportsstunda atcelta
6.b1.Mūzika112.stunda pārcelta uz 4.stunduI.Jansone
2.Mājturība un tehnoloģijas (Meitenes)110.kabineta maiņaG.Kalvīte
3.Mājturība un tehnoloģijas (Meitenes)110.kabineta maiņaG.Kalvīte
4.Mūzika112.Sporta stunda atceltaI.Jansone
6.Angļu valoda_2339.S.Švalbes grupai stunda atcelta
7.Angļu valoda_2339.S.Švalbes grupai stunda atcelta
6.cno 5.st.Latviešu valodaārpusskolas pasākumsL.Vikse, Z.Neimane
7.a3.Latvijas un Pasaules vēsture115.Sporta stunda atceltaPI.Grāvīte
5.Angļu valoda403.stunda visai klasei kopāAV.Šmite
7.Latviešu valodastunda pārcelta uz trešdienu, 09.09.2020L.Vikse
8.a3.Angļu valoda104.stunda visai klasei kopāI.Liepiņa
6.Latviešu valoda104.Sporta stunda atceltaPS.Kārkliņa
10.ano 13.00ārpusskolas pasākumsI.Lancmane, Ī.Ozola