piektdiena, 2020. gada 11. septembris

piektdiena, 2020. gada 11. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, I.Rams
6.c – ārpusskolas pasākums (no 5.st.)-L.Vikse, Z.Neimane
10.a – ārpusskolas pasākums (no 13.00) – I.Lancmane, Ī.Ozola
Pagarinātā dienas grupa – I.Lazdiņa  no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a 1. Latviešu valoda 133. A Z.Gailīte
2. Latviešu valoda 133. A Z.Gailīte
3. Matemātika 133. A I.Upīte
4. Dabaszinības 133. A S.Priede
no 12.00-14.00 pagarinātā dienas grupa klasē A D.Stalšāne
3.c 1. Angļu valoda 237. stunda visai klasei kopā I.Liepiņa
2. Angļu valoda 237. stunda visai klasei kopā I.Liepiņa
5.a 2. Mūzika 112. Mūzikas stunda pārcelta no 4.st.; sporta stunda atcelta I.Jansone
3. Bioloģija 206. kabineta maiņa L.Trauliņa
4. Klases stunda Klases stunda sāksies 10.55; mūzikas st.pārcelta uz 2.st. P M.Tiltiņa
5.b 2. Bioloģija 206. kabineta maiņa L.Trauliņa
5.c 1. Sports stunda atcelta
6.b 1. Mūzika 112. stunda pārcelta uz 4.stundu I.Jansone
2. Mājturība un tehnoloģijas (Meitenes) 110. kabineta maiņa G.Kalvīte
3. Mājturība un tehnoloģijas (Meitenes) 110. kabineta maiņa G.Kalvīte
4. Mūzika 112. Sporta stunda atcelta I.Jansone
6. Angļu valoda_2 339. S.Švalbes grupai stunda atcelta
7. Angļu valoda_2 339. S.Švalbes grupai stunda atcelta
6.c no 5.st. Latviešu valoda ārpusskolas pasākums L.Vikse, Z.Neimane
7.a 3. Latvijas un Pasaules vēsture 115. Sporta stunda atcelta P I.Grāvīte
5. Angļu valoda 403. stunda visai klasei kopā A V.Šmite
7. Latviešu valoda stunda pārcelta uz trešdienu, 09.09.2020 L.Vikse
8.a 3. Angļu valoda 104. stunda visai klasei kopā I.Liepiņa
6. Latviešu valoda 104. Sporta stunda atcelta P S.Kārkliņa
10.a no 13.00 ārpusskolas pasākums I.Lancmane, Ī.Ozola