piektdiena, 2020. gada 13. novembris

piektdiena, 2020. gada 13. novembris

Stundās nav: I.Krieviņa, V.Beķeris

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Sports un veselība034.Peldēt apmācība uz laiku atcelta M.Goba
2.Latviešu valoda139.  I.Miglava
1.b2.Sports un veselība034.Peldēt apmācība uz laiku atcelta M.Goba
3.Sociālās zinības332. PG.Gaile
1.c1.Latviešu valoda338. AA.Bērziņa
2.Latviešu valoda338. AA.Bērziņa
3.Sports un veselība034.Peldēt apmācība uz laiku atcelta M.Goba
4.Klases stunda338.stunda pārcelta no 5.st.AL.Gacka
5. 338.Pagarinātā grupa klasē pie L.GackasAL.Gacka
4.c5.Teātra māksla304.stunda pārcelta uz ceturtdienu (12.11.2020.) A.Lozda
5.b1.Sports009. AI.Rams