piektdiena, 2020. gada 16. oktobris

piektdiena, 2020. gada 16. oktobris

Stundās nav: S.Balode

Pagarinātā dienas grupa – 237.kabinetā – I.Lazdiņa (mainīts kabinets)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
7.a7.Klases stunda115.Latviešu valodas stunda atceltaPL.Vikse
7.b3.Klases stunda302.Angļu valodas stunda pārcelta uz 15.10.2020.PV.Šmite
5.Datorika201.Ģeogrāfijas stunda atceltaPZ.Neimane
7.c5.Klases stunda304.Inženierzinību stunda atceltaPI.Mēduma-Bāliņa; L.Trauliņa
8.a5.Klases stunda104.Latviešu valodas stunda atceltaPS.Kārkliņa
8.b5.Klases stunda204.Literatūras stunda atceltaPZ.Švēde
9.a1.Ģeogrāfija211.stunda atcelta  
2.Klases stunda211.Ģeogrāfijas stunda atceltaPU.Jansons
5.Klases stunda211.Mūzikas stunda pārcelta uz 14.10.2020.PI.Upīte
9.b7.Klases stunda109.PZ.Švēde
9.c2.Klases stunda011.PS.Kārkliņa
10.a1.Radošā rakstīšana113.kabineta maiņa I.Lancmane
2.Ķīmija113.kabineta maiņa S.Allika
3.Ķīmija113.kabineta maiņa S.Allika
4.Klases stunda014.Sporta stunda atceltaPĪ.Ozola/A.Jākobsons
10.b1.Radošā rakstīšana113.kabineta maiņa I.Lancmane
4.Klases stunda010.Matemātikas stunda atceltaPG.Līrmane
11.a5.Klases stunda401.Matemātikas stunda atceltaPI.Tuņķele
11.b7.Klases stunda203.PL.Drande
12.b1.Kulturoloģija014.kabineta maiņa Ī.Ozola
2.Kulturoloģija014.kabineta maiņa Ī.Ozola
3.Latviešu valoda014.kabineta maiņa I.Lancmane
7.Klases stunda113.PI.Rams