piektdiena, 2020. gada 16. oktobris

piektdiena, 2020. gada 16. oktobris

Stundās nav: S.Balode

Pagarinātā dienas grupa – 237.kabinetā – I.Lazdiņa (mainīts kabinets)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
7.a 7. Klases stunda 115. Latviešu valodas stunda atcelta P L.Vikse
7.b 3. Klases stunda 302. Angļu valodas stunda pārcelta uz 15.10.2020. P V.Šmite
5. Datorika 201. Ģeogrāfijas stunda atcelta P Z.Neimane
7.c 5. Klases stunda 304. Inženierzinību stunda atcelta P I.Mēduma-Bāliņa; L.Trauliņa
8.a 5. Klases stunda 104. Latviešu valodas stunda atcelta P S.Kārkliņa
8.b 5. Klases stunda 204. Literatūras stunda atcelta P Z.Švēde
9.a 1. Ģeogrāfija 211. stunda atcelta    
2. Klases stunda 211. Ģeogrāfijas stunda atcelta P U.Jansons
5. Klases stunda 211. Mūzikas stunda pārcelta uz 14.10.2020. P I.Upīte
9.b 7. Klases stunda 109. P Z.Švēde
9.c 2. Klases stunda 011. P S.Kārkliņa
10.a 1. Radošā rakstīšana 113. kabineta maiņa   I.Lancmane
2. Ķīmija 113. kabineta maiņa   S.Allika
3. Ķīmija 113. kabineta maiņa   S.Allika
4. Klases stunda 014. Sporta stunda atcelta P Ī.Ozola/A.Jākobsons
10.b 1. Radošā rakstīšana 113. kabineta maiņa   I.Lancmane
4. Klases stunda 010. Matemātikas stunda atcelta P G.Līrmane
11.a 5. Klases stunda 401. Matemātikas stunda atcelta P I.Tuņķele
11.b 7. Klases stunda 203. P L.Drande
12.b 1. Kulturoloģija 014. kabineta maiņa   Ī.Ozola
2. Kulturoloģija 014. kabineta maiņa   Ī.Ozola
3. Latviešu valoda 014. kabineta maiņa   I.Lancmane
7. Klases stunda 113. P I.Rams