piektdiena, 2020. gada 20. novembris

piektdiena, 2020. gada 20. novembris

Stundās nav: I.Krieviņa, L.Trauliņa, V.Beķeris (1.st), Ī.Ozola, I.Lazdiņa (no 14.00)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Sports un veselība034.Peldētapmācība uz laiku atcelta M.Goba
2.Latviešu valoda139. PI.Miglava
1.b2.Sports un veselība034.Peldētapmācība uz laiku atcelta M.Goba
3.Latviešu valoda332.Stunda pārcelta no 5.st. G.Gaile, S.Baumane
5.Matemātika332.Latv.val.stunda pārcelta uz 3.st.PG.Gaile
1.c1.Latviešu valoda338. AA.Bērziņa
2.Latviešu valoda338. AA.Bērziņa
3.Sports un veselība034.Peldētapmācība uz laiku atcelta M.Goba
4.Vizuālā māksla338. PD.Stalšāne
5.Matemātika338. PS.Baumane
4.a5.Vizuālā māksla235. P*G.Kalvīte
4.c5.Teātra māksla304.stunda pārcelta uz ceturtdienu, 19.11.2020. A.Lozda
5.a3.Matemātika110.vizuālās mākslas stunda atcelta L.Liepa
6.Matemātika110.stunda pārcelta uz 3.st. L.Liepa
5.b1.Sports009. AI.Rams
5.c1.Vizuālā māksla210.stunda atcelta  
7.b4.Vizuālā māksla stunda atcelta  
5.Vizuālā māksla stunda atcelta  
7.c4.Inženierzinības Pašvadīts mācību processAI.Mēduma-Bāliņa
5.Inženierzinības Pašvadīts mācību processAI.Mēduma-Bāliņa
9.c1.Ķīmija Pašvadīts mācību processAS.Allika
2.Ķīmija Pašvadīts mācību processAS.Allika