PIEKTDIENA, 2020.gada 24.janvāris

Stundu izmaiņas

PIEKTDIENA, 2020.gada 24.janvāris

Stundās nav: A.Niedrīte, L.Liepa, A.Gartmane (6.-7.st.), S.Kārkliņa, I.Lancmane

Pagarinātā dienas grupa – 235.kab

  • 14.00-15.00 – D.Cinīte
  • 15.00-17.00 –
Valmieras Viestura vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c1.Latviešu valoda337. A*S.Niedrīte
2.a6.Vizuālā māksla137. AV.Zariņa
2.b2.Latviešu valoda236. A*S.Priede
3.Latviešu valoda236. A*S.Priede
5.Sociālās zinības236. AS.Priede
3.b7.Vizuālā māksla232. Stunda atcelta
5.b7.Latviešu valoda139.Stunda atcelta  
6.a7.Matemātika

(L.Liepa)

231.Stunda L.Liepas grupai atcelta  
6.bNo 6.st.Klase ārpus skolasV.Šmite, A.Gartmane

(L.Liepa, I.Lazdiņa, I.Segliņa, I.Kraukle)

6.c6.Pusdienas S.Balode
7.Matemātika

(L.Liepa)

231.Stunda L.Liepas grupai atcelta  
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
7.a2.Matemātika

(L.Liepa)

18. AU.Ābeltiņš
3.Matemātika

(L.Liepa)

18. AU.Ābeltiņš
4.Mājturība un Tehnoloģijas

(meitenes)

14.Literatūras stunda atceltaPG.Kalvīte
4.Mājturība un Tehnoloģijas

(zēni)

MājturZ PG.Verovkins
5.Mājturība un Tehnoloģijas

(meitenes)

14.Literatūras stunda atceltaPG.Kalvīte
5.Mājturība un Tehnoloģijas

(zēni)

MājturZ PG.Verovkins
7.b2.Matemātika

(L.Liepa)

18. AU.Ābeltiņš
3.Matemātika

(L.Liepa)

18. AU.Ābeltiņš
8.a1.Matemātika

(L.Liepa)

7.Stunda L.Liepas grupai atcelta  
8.b1.Matemātika

(L.Liepa)

7.Stunda L.Liepas grupai atcelta 
5.Literatūra7. AA.Lozda
8.c1.Matemātika

(L.Liepa)

7.Stunda L.Liepas grupai atcelta  
9.a4.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

314.Papildu MuT stunda meitenēm; zēniem stunda atceltaPD.Stalšāne
5.Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

314.Papildu MuT stunda meitenēm; zēniem stunda atceltaPD.Stalšāne
9.b8.Literatūra312.Latv.val.st. pārcelta uz citu dienu A.Eiklone
9.Literatūra312.Latv.val.st. pārcelta uz citu dienu A.Eiklone
10.a1.Ķīmija8.Stundu secības maiņa  
2.Ķīmija8.Latvijas un pasaules vēstures stunda pārcelta uz citu dienu (21.01.2020.) S.Allika

I.Grāvīte

10.b3.Bioloģija213.Latviešu valodas st.atceltaPI.Verovkina
11.b4.Matemātika17.Literatūras st.atceltaPI.Segliņa
12.b7.Latvijas un pasaules vēsture8.Stunda pārcelta no 8.st. I.Grāvīte
8.Latvijas un pasaules vēsture8.St.pārcelta uz 7.st.I.Grāvīte