PIEKTDIENA, 2020.gada 24.janvāris

Stundu izmaiņas

PIEKTDIENA, 2020.gada 24.janvāris

Stundās nav: A.Niedrīte, L.Liepa, A.Gartmane (6.-7.st.), S.Kārkliņa, I.Lancmane

Pagarinātā dienas grupa – 235.kab

  • 14.00-15.00 – D.Cinīte
  • 15.00-17.00 –
Valmieras Viestura vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c 1. Latviešu valoda 337.   A* S.Niedrīte
2.a 6. Vizuālā māksla 137.   A V.Zariņa
2.b 2. Latviešu valoda 236.   A* S.Priede
3. Latviešu valoda 236.   A* S.Priede
5. Sociālās zinības 236.   A S.Priede
3.b 7. Vizuālā māksla 232. Stunda atcelta
5.b 7. Latviešu valoda 139. Stunda atcelta    
6.a 7. Matemātika

(L.Liepa)

231. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
6.b No 6.st. Klase ārpus skolas V.Šmite, A.Gartmane

(L.Liepa, I.Lazdiņa, I.Segliņa, I.Kraukle)

6.c 6. Pusdienas   S.Balode
7. Matemātika

(L.Liepa)

231. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
Valmieras Vakara (maiņu) vidusskolas ēka
Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
7.a 2. Matemātika

(L.Liepa)

18.   A U.Ābeltiņš
3. Matemātika

(L.Liepa)

18.   A U.Ābeltiņš
4. Mājturība un Tehnoloģijas

(meitenes)

14. Literatūras stunda atcelta P G.Kalvīte
4. Mājturība un Tehnoloģijas

(zēni)

MājturZ   P G.Verovkins
5. Mājturība un Tehnoloģijas

(meitenes)

14. Literatūras stunda atcelta P G.Kalvīte
5. Mājturība un Tehnoloģijas

(zēni)

MājturZ   P G.Verovkins
7.b 2. Matemātika

(L.Liepa)

18.   A U.Ābeltiņš
3. Matemātika

(L.Liepa)

18.   A U.Ābeltiņš
8.a 1. Matemātika

(L.Liepa)

7. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
8.b 1. Matemātika

(L.Liepa)

7. Stunda L.Liepas grupai atcelta  
5. Literatūra 7.   A A.Lozda
8.c 1. Matemātika

(L.Liepa)

7. Stunda L.Liepas grupai atcelta    
9.a 4. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

314. Papildu MuT stunda meitenēm; zēniem stunda atcelta P D.Stalšāne
5. Mājturība un tehnoloģijas

(meitenes)

314. Papildu MuT stunda meitenēm; zēniem stunda atcelta P D.Stalšāne
9.b 8. Literatūra 312. Latv.val.st. pārcelta uz citu dienu   A.Eiklone
9. Literatūra 312. Latv.val.st. pārcelta uz citu dienu   A.Eiklone
10.a 1. Ķīmija 8. Stundu secības maiņa    
2. Ķīmija 8. Latvijas un pasaules vēstures stunda pārcelta uz citu dienu (21.01.2020.)   S.Allika

I.Grāvīte

10.b 3. Bioloģija 213. Latviešu valodas st.atcelta P I.Verovkina
11.b 4. Matemātika 17. Literatūras st.atcelta P I.Segliņa
12.b 7. Latvijas un pasaules vēsture 8. Stunda pārcelta no 8.st.   I.Grāvīte
8. Latvijas un pasaules vēsture 8. St.pārcelta uz 7.st. I.Grāvīte