piektdiena, 2020. gada 25. septembris

piektdiena, 2020. gada 25. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, A.Lozda, A.Kārkliņa, S.Sietinsons, Z.Neimane

4.a – klases ekskursija – visa diena (A.Kārkliņa)

Pagarinātā dienas grupa – I.Lazdiņa no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a 1. Latviešu valoda 133.   A Z.Gailīte
2. Latviešu valoda 133.   A Z.Gailīte
3. Matemātika 133.   A I.Jurka
4. Dabaszinības 133.   A S.Priede
      no 12.00-14.00 pagarinātā  grupa klasē A D.Stalšāne
3.c 1. Angļu valoda 237. stunda visai klasei kopā   I.Liepiņa
2. Angļu valoda 237. stunda visai klasei kopā   I.Liepiņa
4.a

Klase ārpus skolas

A.Kārkliņa; I.Aizupiete
4.b 1. Dabaszinības KamīnZ. kabineta maiņa (satiekās savā klasē)   L.Trauliņa
5.a 1. Sociālās zinības 110.   A L.Drande
6.b 6. Angļu valoda_2   stunda S.Švalbes grupai atcelta    
7. Angļu valoda_2   stunda S.Švalbes grupai atcelta    
7.a 1. Datorika   Datorikas stunda abām grupām atcelta    
2. Latviešu valoda 115. Datorikas stunda abām grupām atcelta   L.Vikse
5. Angļu valoda 115. stunda visai klasei kopā A V.Šmite
6. Latviešu valoda 115. stunda pārcelta uz 2.st   L.Vikse
7.c 3. Datorika_1 201.   A G.Grīva
3. Datorika_2 202.   A G.Grīva
4. Datorika_1 201.   A G.Grīva
4. Datorika_2 202.   A G.Grīva
8.a 3. Angļu valoda 104. stunda visai klasei kopā A I.Liepiņa
9.a 6. Latviešu valoda 211. stunda atcelta    
7. Literatūra 211. stunda atcelta    
10.b 5. Kultūras pamati 010.   P Ī.Ozola
11.a 3. Aktiermeistarība 306. Latviešu valodas stunda atcelta P R.Segliņš
4. Aktiermeistarība 306. Latviešu valodas stunda atcelta P R.Segliņš
7. Informātika_1   stunda pārcelta uz  29.09.2020.    
11.b 6. Informātika_2 201. S.Sitinsona grupai stunda pie U.Jansona A U.Jansons
12.a 2. Literatūra 303.   A I.Lancmane
12.b 9. Fizika 211. kabineta maiņa   J.Čeksters
12.c 2. Literatūra 303.   A I.Lancmane