piektdiena, 2020. gada 25. septembris

piektdiena, 2020. gada 25. septembris

Stundās nav: G.Baltā, S.Švalbe, A.Lozda, A.Kārkliņa, S.Sietinsons, Z.Neimane

4.a – klases ekskursija – visa diena (A.Kārkliņa)

Pagarinātā dienas grupa – I.Lazdiņa no 14.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Latviešu valoda133. AZ.Gailīte
2.Latviešu valoda133. AZ.Gailīte
3.Matemātika133. AI.Jurka
4.Dabaszinības133. AS.Priede
   no 12.00-14.00 pagarinātā  grupa klasēAD.Stalšāne
3.c1.Angļu valoda237.stunda visai klasei kopā I.Liepiņa
2.Angļu valoda237.stunda visai klasei kopā I.Liepiņa
4.a

Klase ārpus skolas

A.Kārkliņa; I.Aizupiete
4.b1.DabaszinībasKamīnZ.kabineta maiņa (satiekās savā klasē) L.Trauliņa
5.a1.Sociālās zinības110. AL.Drande
6.b6.Angļu valoda_2 stunda S.Švalbes grupai atcelta  
7.Angļu valoda_2 stunda S.Švalbes grupai atcelta  
7.a1.Datorika Datorikas stunda abām grupām atcelta  
2.Latviešu valoda115.Datorikas stunda abām grupām atcelta L.Vikse
5.Angļu valoda115.stunda visai klasei kopāAV.Šmite
6.Latviešu valoda115.stunda pārcelta uz 2.st L.Vikse
7.c3.Datorika_1201. AG.Grīva
3.Datorika_2202. AG.Grīva
4.Datorika_1201. AG.Grīva
4.Datorika_2202. AG.Grīva
8.a3.Angļu valoda104.stunda visai klasei kopāAI.Liepiņa
9.a6.Latviešu valoda211.stunda atcelta  
7.Literatūra211.stunda atcelta  
10.b5.Kultūras pamati010. PĪ.Ozola
11.a3.Aktiermeistarība306.Latviešu valodas stunda atceltaPR.Segliņš
4.Aktiermeistarība306.Latviešu valodas stunda atceltaPR.Segliņš
7.Informātika_1 stunda pārcelta uz  29.09.2020.  
11.b6.Informātika_2201.S.Sitinsona grupai stunda pie U.JansonaAU.Jansons
12.a2.Literatūra303. AI.Lancmane
12.b9.Fizika211.kabineta maiņa J.Čeksters
12.c2.Literatūra303. AI.Lancmane