PIEKTDIENA, 2020.gada 28.februāris

PIEKTDIENA, 2020.gada 28.februāris

Stundās nav: G.Kalvīte, I.Miglava, I.Lancmane, Ī.Ozola, D.Stalšāne, I.Upīte, I.Rams, G.Līrmane (no 6.st.)

11.a;11.b;11.c – KAA aktivitāte – izstādes Skola 2020 apmeklējums (D.Stalšāne, A.Lozda, I.Rams, V.Fleminga)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a

 

2.Matemātika139. AA.Niedrīte
4.Latviešu valoda139. AA.Niedrīte
5.b1.Latviešu valoda109.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 2.st.  
2.Latviešu valoda109.Literatūras stunda atceltaAA.Upīte
NB

Tikai šai dienai 5.b klasei mainīti pusdienu laiki!

(pusdienas pēc 6.st.)

S.Allika
6.a1.Latviešu valoda304.Stunda pārcelta uz 25.02.2020. L.Vikse
3.Sports 009. AL.Vikse
6.b5.Latvijas vēsture110.Vizuālās mākslas stunda atceltaPI.Grāvīte
6.c1.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AZ.Gailīte
2.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AZ.Gailīte
6.Sports034. AM.Goba
7.a1.Sports034.Stunda atcelta  
5.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AS.Kārkliņa
6.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114. AS.Kārkliņa
7.b2.Ģeogrāfija206.Sporta stunda atcelta;

Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 6.st.

 S.Balode
6.Ģeogrāfija206.Stunda pārcelta uz 2.st. S.Balode
NB

Tikai šai dienai 7.b klasei mainīti pusdienu laiki!

A.Upīte
8.a2.Latvijas vēsture115.Stunda pārcelta no 27.02.2020. P*V.Mauriņa
3.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.Stunda atcelta  
4.Mājturība un tehnoloģijas

(Meitenes)

114.Stunda atcelta  
5.Angļu valoda010.Stunda visai klasei kopāAD.Cinīte
8.b3.Literatūra109. AM.Tiltiņa
9.bNB

Tikai šai dienai 9.b klasei mainīti pusdienu laiki!

(pusdienas pēc 5.st.)

G.Līrmane
No 6.st

Klase ārpus skolas

G.Līrmane, A.Eiklone
10.a5.Latviešu valoda109. PA.Eiklone
10.b3.Ķīmija113.Vizuālās mākslas stunda atceltaPS.Allika
4.Klases stunda014.Vizuālās mākslas stunda atcelta; Klases stunda pārcelta no 25.02.2020.P*L.Drande
11.a

Klase ārpus skolas

A.Lozda

I.Grabe, A.Rebinka, I.Barce, I.Grāvīte, A.Jākobsons, M.Goba

11.b

Klase ārpus skolas

I.Rams

I.Grabe, S.Allika, I.Lancmane, I.Segliņa, S.Sietinsons, G.Grīva

11.c

Klase ārpus skolas

V.Fleminga

A.Rebinka, Dz.Grava, S.Sietinsons, I.Grāvīte, A.Jākobsons, M.Goba

12.a1.Tehniskā grafika014.Stunda pārcelta uz 02.03.2020.  
1.Politika un tiesības110.Kabineta maiņa M.Gavare
2.Tehniskā grafika014.Stunda pārcelta uz 02.03.2020.  
2.Politika un tiesības110.Kabineta maiņa M.Gavare
6.Sports

(A.Jākobsons)

009.Literatūras stunda atcelta;

Sporta stunda A.Jākobsona grupai pārcelta no 7.stundas

 A.Jākobsons
7.Sports

(A.Jākobsons)

009.Stunda pārcelta uz 6.st. A.Jākobsons
12.b1.Tehniskā grafika014.Stunda pārcelta uz 02.03.2020.  
1.Politika un tiesības110.Kabineta maiņa M.Gavare
2.Tehniskā grafika014.Stunda pārcelta uz 02.03.2020.  
2.Politika un tiesības110.Kabineta maiņa M.Gavare
3.Klases stunda204. PA.Upīte
12.c1.Tehniskā grafika014.Stunda pārcelta uz 02.03.2020.  
1.Politika un tiesības110.Kabineta maiņa M.Gavare
2.Tehniskā grafika014.Stunda pārcelta uz 02.03.2020.  
2.Politika un tiesības110.Kabineta maiņa M.Gavare
6.Matemātika304. PI.Segliņa