piektdiena, 2021. gada 07.maijs

 

piektdiena, 2021. gada 07.maijs

Stundās nav: D.Cinīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.b4.Angļu valodaStunda visai klasei kopāA+V.Šmite
4.a1.Angļu valodaStunda visai klasei kopāA+V.Šmite
4.c2.Angļu valodaAV.Šmite
3.Angļu valodaAV.Šmite
5.c6.Angļu valoda_2AI.Upīte