piektdiena, 2021. gada 14. maijs

piektdiena, 2021. gada 14. maijs

Stundās nav: –

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b4.Dabaszinības Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz citu dienuP*G.Gaile
5.Dabaszinības Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz citu dienuP*G.Gaile
12.aNo 6.st  Pēdējais zvans, mācību stundas atceltas A.Lozda, M.Liepiņa
12.b1.Latviešu valoda  PI.Lancmane
2.Latviešu valoda Sporta stunda atceltaPI.Lancmane, A.Jākobsons
No 6.st  Pēdējais zvans, mācību stundas atceltas I.Rams, S.Allika, Ī.Ozola
12.cNo 6.st  Pēdējais zvans, mācību stundas atceltas I.Grāvīte, (I.Glužģe)