piektdiena, 2021. gada 15. oktobris

piektdiena, 2021. gada 15. oktobris

Stundās nav: L.Liepa, Z.Neimane, A.Niedrīte, A.Gartmane, I.Apine, I.Kraukle

STUNDU IZMAIŅAS

2.st – Matemātikas olimpiāde 4.klasēm “Tik vai…Cik?”
Karjeras nedēļa VVV – Mācībstunda 7.-9.klašu skolēniem “No mākslinieka uz programmētāju”
12.b klases komanda (5 skolēni) – Jauniešu ideju hakatons “Manas karjeras kods”- fināla kārta (10.00-19.00 – 404.kabinetā) D.Stalšāne
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Dabaszinības236.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPS.Priede
3.Mūzika112.I.Aizupiete, S.Priede
1.c3.Matemātika237.Vizuālās mākslas stunda atceltaPA.Bērziņa
5.Mūzika112.I.Aizupiete, A.Bērziņa
2.b6.MūzikaMūzikas stunda atcelta
3.a2.Matemātika133.Mūzikas stunda atceltaPG.Baltā
4.Vizuālā māksla133.AG.Baltā
5.Vizuālā māksla133.AG.Baltā
6.Mājturība un tehnoloģijas133.AG.Baltā
3.b1.Mūzika112.I.Aizupiete, K.Antons
3.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

1.Vizuālā mākslaVizuālās mākslas stunda atcelta
2.Vizuālā mākslaVizuālās mākslas stunda atcelta
4.a2.Matemātika232.Matemātikas olimpiādeA.Kārkliņa
4.b2.Matemātika138.Teātra mākslas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Upīte
4.Teātra māksla305.Sporta un veselības stunda pārcelta uz 5.stundas laikuA.Lozda, M.Goba
5.Sports un veselībaMatemātikas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuM.Goba
4.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

3.Latviešu valoda010.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaPI.Baranova
5.Datorika_2.Datorikas stunda 2.grupai pie Z.Neimanes atcelta
5.Dizains un tehnoloģijas_1DuT_1.grupai pie D.Stalšānes pārcelta uz 13.10.2021.
5.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

4.Latviešu valoda011.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaAS.Baumane
6.Datorika_2stunda atcelta
6.a3.Matemātika109.AI.Ābeltiņa
6.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.SportsStundu secības maiņa; Matemātikas stundas atceltasA.Jākobsons
2.dabaszinībasL.Trauliņa
3.sociālās zinības L.Drande
4.vizuālā mākslaĪ.Ozola
5.-6.Matemātika
7.Angļu valoda_2stunda pārcelta uz ceturtdienu, 14.10.2021.I.Barce
7.a1.Literatūra114.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 11.10.2021.P*L.Vikse
7.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

4.Matemātika210.AA.Rebinka
7.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.MatemātikaStunda atcelta
8.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

8.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.Matemātika301.stunda atcelta
7.Datorika_2stunda atcelta
8.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

9.a4.Datorika201./202.karjeras nedēļas aktivitāte; Latvijas vēstures stunda atceltaG.Grīva, U.Jansons, A.Šamšele
9.b3.Datorika201./202.karjeras nedēļas aktivitāte; Sporta stunda atceltaG.Grīva, U.Jansons I.Rams
10.a2.Dizains un tehnoloģijas_2201.stunda visai klasei kopāA+G.Grīva
10.b1.Dizains un tehnoloģijas_2201.Stunda 2.grupai pie Z.Neimanes atcelta
11.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti