piektdiena, 2022. gada 14. oktobris

piektdiena, 2022. gada 14. oktobris

Stundās nav: V.Šmite, I.Upīte, K.Antons, I.Tuņķele. I.Grāvīte, G.Grīva, A.Kārkliņa, I.Miglava, I.Lazdiņa, I.Barce, L.Drande (no 6.st.), A.Lozda (no 5.st.), R.Segliņš (no 4.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a0.Latviešu valoda (F)336.Fakultatīvā nodarbība atcelta
1.Sociālās zinības336.AB.Sakne-Klovāne
2.Latviešu valoda336.AB.Sakne-Klovāne
4.Dizains un tehnoloģijas336.AB.Sakne-Klovāne
5.Matemātika336.AB.Sakne-Klovāne
4.a1.Matemātika237.AA.Dubulte
4.b0.Sports un veselība (F)Sporta fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 12.10.2022.Z.Larinova
5.a4.Latviešu valoda237.Matemātikas stunda atcelta; Latviešu valodas stunda pārcelta no otrdienas, 18.10.2022.P*I.Baranova
5.Dabaszinības 237.Matemātikas stunda atcelta; Dabaszinību stunda pārcelta no ceturtdienas, 20.10.2022.PL.Trauliņa
5.c3.Matemātika302.AI.Ābeltiņa
6.a6.Matemātika237.Matemātikas stunda atcelta
6.b3.Mūzika 112.Matemātikas stunda atceltaPI.Jansone
4.Angļu valoda115.Stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
5.Angļu valoda115.Stunda abām grupām kopāA+D.Trēziņš
6.Latviešu valodaPašvadīts mācību processI.Baranova
7.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Barce, A.Lozda, M.Tiltiņa, I.Jansone, L.Drande, A.Jākobsons
7.c6.Datorika_1.grupa202.AZ.Neimane
7.Datorika_1.grupa202.Datorikas stunda 1.grupai atcelta
8.a1.-2.Matemātika_1.grupa302.Matemātikas stunda 1.grupai pie I.Lazdiņas atcelta
3.Fizika204.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta; fizikas stunda pārcelta no pirmdienas, 17.10.2022.P*E.Ločmele
8.b3.Datorika201/202.Stunda abām grupām pie Z.NeimanesA+Z.Neimane
8.c4.Angļu valoda010.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
6.Ģeogrāfija110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPS.Balode
9.a4.Matemātika_2.grupa302.Matemātikas stunda 2.grupai (pie I.Lazdiņas) atcelta
9.b1.-2.Angļu valoda_1.grupa011.Angļu valodas stunda 1.grupai atcelta
4.Matemātika_2.grupa302.Matemātikas stunda 2.grupai (pie I.Lazdiņas) atcelta
5.Sociālās zinības 203.Latvijas un pasaules vēstures stunda pārcelta uz 12.10.2022.PL.Vikse
9.c1.Latvijas un pasaules vēsture110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta
4.Matemātika_2.grupa302.Matemātikas stunda 2.grupai (pie I.Lazdiņas) atcelta
10.a2.Bioloģija210.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta; Bioloģijas stunda pārcelta no 7.stundas–>M.Liepiņa
no plkst.11.30Klase ārpus skolasR.Segliņš, S.Allika, M.Lipeiņa
10.b0.Ģeogrāfija206.L.Bērtulsone
3.Kultūras pamati110.PĪ.Ozola, A.Upīte-Markuse
4.Kultūras pamati110.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atceltaPĪ.Ozola
6.Matemātika303.Matemātikas stunda pārcelta uz 10.10.2022.G.Līrmane
7.Ģeogrāfija206.Ģeogrāfijas stunda pārcelta uz 0.stundas laikuL.Bērtulsone
11.a3.Angļu valoda010.A+I.Glužģe
no plkst.11.30Klase ārpus skolasR.Segliņš, A.Lozda, D.Stalšāne
11.b1.Dizains un tehnoloģijas109.Dizaina un tehnoloģiju stunda pārcelta uz 5.stundas laiku–>D.Stalšāne
5.Dizains un tehnoloģijas204.Literatūras stunda atcelta–>D.Stalšāne
6.Angļu valoda010.A+I.Glužģe
7.Angļu valoda010.A+I.Glužģe
12.a1.-2.Dizains un tehnoloģijas II202.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
12.b1.-2.Dizains un tehnoloģijas II202.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta