piektdiena, 2022. gada 16. decembris

piektdiena, 2022. gada 16. decembris

Stundās nav: I.Miglava, G.Līrmane, S.Allika, Ī.Ozola, V.Šmite, I.Grāvīte, D.Stalšāne, I.Segliņa, I.Barce, I. Rams, L.Trauliņa, V.Fleminga, K.Antons, I. Upīte, G.Kalvīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a0.Latviešu valoda (F)336.Fakultatīvā nodarbība atcelta
1.Sociālās zinības336.AB. Sakne – Klovāne
2.Latviešu valoda336.AB. Sakne – Klovāne
4.Dizains un tehnoloģijas336.AB. Sakne – Klovāne
5.Matemātika336.AB. Sakne – Klovāne
3.c1.-9.Klase ārpus skolasI.Krieviņa
4.a2.Vizuālā māksla014.Dabaszinību stunda atceltaPA.Gartmane
4.b1.Dizains un tehnoloģijas157.Stunda visai klasei kopāA+G.Verovkins
4.c1.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 15.02.2022. (1.st. – brīva)A.Gartmane
3.Dabaszinības113.AI.Apinīte
5.a1.Sociālās zinības un vēsture115.AI.Apinīte
5.b2.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.AA.Kārkliņa
3.Matemātika301.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta (abām grupām)I.Kraukle
4.Dabaszinības113.AI.Apinīte
6.Matemātika301.Matemātikas stunda pārcelta no 6.stundas laikaI.Kraukle
5.c1.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
2.Sociālās zinības un vēsture115.AI.Apinīte
6.b1.Dabaszinības113.Dabaszinību stunda atcelta
4.Angļu valoda210.Stunda visai klasei kopāA+D.Trēziņš
5.Angļu valoda210.Stunda visai klasei kopāA+D.Trēziņš
6.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 14.12.2022.I.Baranova
6.c1.Mūzika112.Pašvadīts mācību process – mājāsI.Jansone
6.Dabaszinības210.Dabaszinību stunda atcelta
7.aAttālināts macību process
2.Teātra mākslaTeātra mākslas stunda atcelta
4.Sports un veselībaStunda atcelta
5.Vizuālā māksla014.Stunda atcelta
6.Vizuālā māksla014.Stunda atcelta
7.b1.Teātra mākslaTeātra mākslas stunda atcelta
7.c3.Literatūra104.AM.Tiltiņa
8.a3.Fizika110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atcelta; Fizikas stunda pārcelta no pirmdienas, 19.12.2022. (7.st.)P*E.Ločmele
7.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.Stunda 1.grupai (pie sk.G.Kalvītes) atcelta
8.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.Stunda 1.grupai (pie sk.G.Kalvītes) atcelta
8.b1.-2.Matemātika_1.grupa304.Matemātikas stunda 1.grupai atcelta
6.Sports un veselībaAA.Jākobsons
7.Literatūra109.Literatūras stunda pārcelta uz 15.02.2022.I.Lancmane
8.Angļu valoda_2.grupa405.Angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta uz 15.02.2022.D.Trēziņš
8.c4.Angļu valoda304.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
Mainīts pusdienu starpbrīža laiks: 11.50-12.20
5.Sports un veselībaStunda atcelta
6.Latvijas un pasaules vēsture110.Stunda atcelta
9.a1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuL.Vikse
4.Matemātika_1.grupa304.Matemātikas stunda 1.grupai (pie sk.I.Segliņas) atcelta
4.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda kopā ar 4.grupuA+I.Kraukle
5.Latviešu valoda203.Bioloģijas stunda pārcelta uz 15.02.2022.L.Vikse, M.Liepiņa
9.b1.Angļu valoda_1.grupa; Datorika_2.grupa011./201.Stunda abām grupām atcelta; Datorikā – pašvadīts mācību procesZ.Neimane
2.Angļu valoda_1.grupa; Datorika_2.grupa011./201.Stunda abām grupām atcelta; Datorikā – pašvadīts mācību procesZ.Neimane
3.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
4.Matemātika_1.grupa304.Matemātikas stunda 1.grupai (pie sk.I.Segliņas) atcelta
4.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda kopā ar 4.grupuA+I.Kraukle
5.Ķīmija113.Latvijas un pasaules vestures stunda atceltaAI.Apinīte
7.Ķīmija113.stunda atcelta
8.Ķīmija113.Ķīmijas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuL.Trauliņa
9.c1.Latvijas un pasaules vēsture110.Latvijas un pasaules vestures stunda atcelta
2.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
4.Matemātika_1.grupa304.Matemātikas stunda 1.grupai (pie sk.I.Segliņas) atcelta
4.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda kopā ar 4.grupuA+I.Kraukle
5.-6.Datorika_1.grupa202.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaZ.Neimane
7.-8.Datorika_1.grupa201.Stunda pārcelta uz 5.-6. stundas laikuZ.Neimane
10.aAttālināts macību process
2.Sociālās zinības un vēsture110.Stunda atcelta
3.Matemātika303.Stunda atcelta
4.Teātra māksla306.Stunda pārcelta uz 15.02.2022.R.Segliņš
5.Ķīmija113.Stunda atcelta
6.Ķīmija113.Stunda atcelta
7.Bioloģija210.Stunda pārcelta uz 15.02.2022.M.Liepiņa
10.bAttālināts macību process
1.Bioloģija210.Stunda atcelta
2.Latviešu valoda204.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 14.12.2022.A.Upīte-Markuse
3.Latviešu valoda204.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 14.12.2022.A.Upīte-Markuse
4.Vēsture un sociālās zinātnes110.Stunda atcelta
5.Matemātika303.Stunda atcelta
6.Matemātika303.Stunda atcelta
7.Ģeogrāfija206.pašvadīts mācību processL.Bērtulsone
11.a3.Angļu valoda304.Stunda abām grupām kopāA+I.Glužģe
4.Dizains un tehnoloģijas402.Stunda atcelta
5.Dizains un tehnoloģijas402.Stunda atcelta
6.Literatūra204.Stunda atcelta
7.Literatūra204.Stunda atcelta
11.bAttālināts macību process
1.Dizains un tehnoloģijas109.Stunda atcelta
2.Dizains un tehnoloģijas109.Stunda atcelta
3.Matemātika304.Stunda atcelta
4.Literatūra204.Stunda atcelta
5.Literatūra204.Stunda atcelta
6.Angļu valoda010./403.Av_1 – pašvadīts mācību process; Av_2 – stunda atceltaI.Glužģe
7.Angļu valoda010./403.Av_1 – pašvadīts mācību process; Av_2 – stunda atceltaI.Glužģe
8.Kultūras pamati014.Stunda atcelta
12.a3.-4.Ģeogrāfija204.Kabineta maiņaA+L.Bērtulsone
7.Projekta darbs112.Stunda atcelta
12.b3.-4.Ģeogrāfija204.Bioloģijas stunda atceltaA+L.Bērtulsone
5.-6.Ģeogrāfija204.ģeogrāfijas stunda pārcelta uz 3.-4. stundas laiku
7.Projekta darbs112.Stunda atcelta
8.Angļu valoda II010.Angļu valodas stunda pārcelta uz 15.12.2022.I.Glužģe
2.abc08.00-10.50Lielā zāleģenerālmēģinājumsI.Aizupiete, I.Jansone, L.Gredzena, M.Viļuma, V.Zariņa, S.Priede, A.Bērziņa