piektdiena, 2022. gada 2. decembris

piektdiena, 2022. gada 2. decembris

Stundās nav: I.Miglava, B.Sakne-Klovāne, L.Trauliņa, A.Rastene, I.Glužģe, I.Segliņa, E.Groševa, D.Stalšāne, I.Krieviņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a0.Latviešu valoda (F)336.Fakultatīvā nodarbība atcelta
1.Sociālās zinības336.AL.Drande
2.Latviešu valoda336.AS.Priede
4.Dizains un tehnoloģijas336.AA. Dubulte
5.Latviešu valoda336.Matemātikas stunda atceltaAI. Baranova
3.c2.Matemātika338.AA.Kārkliņa
3.Latviešu valoda338.AG.Baltā
4.Matemātika338.AA.Lūsiņa
4.a2.Dabaszinības113.Plānots pārbaudes darbs.AA.Upīte-Markuse
4.b4.Vizuālā māksla232.Kabineta maiņaA.Gartmane
4.c3.Dabaszinības113.Plānots pārbaudes darbs.AL.Gredzena
5.b4.Dabaszinības113.Plānots pārbaudes darbs.AI. Upīte
6.b1.Dabaszinības113.Plānots pārbaudes darbs.AA.Upīte-Markuse
6.c6.Dabaszinības210.Plānots pārbaudes darbs.AK. Antons
8.a5.Klases stunda203.Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros nodarbība “Mentālās veselības nedēļa skolā”; (sporta un veselības stunda atcelta)PI.Upīte, A.Jākobsons
8.b1.Matemātika_1.grupa304.Matemātikas stunda 1.grupai atcelta (4.grupai pie sk.E.Ločmeles stunda notiek)
2.Matemātika_1.grupa304.Matemātikas stunda 1.grupai pārcelta uz 23.11.2022.; (4.grupai pie sk.E.Ločmeles stunda notiek)
8.c4.Angļu valoda304.Stunda abām grupām kopāA+V.Šmite
9.a1.Latviešu valoda203.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 29.11.2022L.Vikse
4.Matemātika_1.grupa303.AG.Līrmane
4.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda 3. un 4. grupai kopāA+I.Kraukle
9.b4.Matemātika_1.grupa303.AG.Līrmane
4.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda 3. un 4. grupai kopāA+I.Kraukle
7.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
8.Ķīmija113.Ķīmijas stunda atcelta
9.c2.Klases stunda304.Iniciatīva izglītības iestāžu pašpārvalžu atbalstam “Kontakts” ietvaros nodarbība “Mentālās veselības nedēļa skolā”; (sporta un veselības stunda atcelta)PI.Upīte, I.Rams
4.Matemātika_1.grupa303.AG.Līrmane
4.Matemātika_3.grupa301.Matemātikas stunda 3. un 4. grupai kopāA+I.Kraukle
10.a4.Bioloģija014.Teātra mākslas I stunda pārcelta uz 7.stunduM. Liepiņa, R.Segliņš
7.Teātra māksla I306.Bioloģijas stunda pārcelta uz 4.stunduR. Segliņš, M.Liepiņa
10.b2.Bioloģija210.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 29.11.2022.P*S.Allika, A.Upīte-Markuse
11.a3.Angļu valoda403.Stunda abām grupām kopāA+I.Barce
4.Teātra māksla I306.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPR. Segliņš
5.Teātra māksla I306.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPR. Segliņš
11.b1.Dizains un tehnoloģijas109.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
2.Dizains un tehnoloģijas109.Dizaina un tehnoloģiju stunda atcelta
3.Matemātika304.Matemātikas stunda atcelta
6.Angļu valoda304.Stunda abām grupām kopāA+I.Barce
7.Angļu valoda304.Stunda abām grupām kopāA+I.Barce
12.a1.-2.Angļu valoda II010.Angļu valodas stunda atcelta
7.Projekta darbs112.stunda atcelta
12.b7.Projekta darbs112.stunda atcelta
8.Angļu valoda II010.Angļu valodas stunda atcelta