piektdiena, 2022. gada 21. janvāris

piektdiena, 2022. gada 21. janvāris

Stundās nav: M.Goba, S.Balode, Ī.Ozola, L.Trauliņa, G.Kalvīte, I.Lazdiņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

2.Sports un veselībaStunda atcelta
3.a5.Matemātika (F)133.Sporta stunda atceltaP*G.Baltā
6.SportsStunda atcelta
4.a5.Dabaszinības232.AR.Spuņģe
4.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

1.Sports un veselībaStunda atcelta
4.c1.Matemātika210.Matemātikas stunda atcelta
2.Matemātika210.Matemātikas stunda atcelta
5.a4.Mūzika205.Vizuālās mākslas stunda atceltaI.Jansone
6.MūzikaStunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Jansone
6.a3.Mūzika205.Secības maiņaI.Jansone
4.Dabaszinības109.Secības maiņaAR.Spuņģe
6.b3. (09.50-10.40)Sociālās zinības402.Vizuālās mākslas stunda atceltaL.Drande
4. (10.50-11.20)Matemātika402.mainīts st.sākuma laiks; Sociālo zinību stunda pārcelta uz 3.st.laikuI.Kraukle, L.Drande
6.Angļu valoda_2402.matemātikas stunda pārcelta uz 4.stundas laikuI.Barce, I.Kraukle
7.Angļu valoda_2stunda pārcelta uz 6.stundas laikuI.Barce
6.c7.DabaszinībasStunda atcelta
7.a1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda pārcelta uz otrdienu, 18.01.2022L.Vikse
4.Matemātika114.AI.Ābeltiņa
7.bMainīti stundu laiki
1.Vizuālā māksla302.Stunda atcelta
2. (09.20-10.00)Teātra mākslakamīnz.Vizuālās mākslas stunda atceltaA.Lozda
3. (10.10-10.50)Sports un veselība305.lielā zāleĢeogrāfijas stunda atceltaPI.Rams
4.pusdienu starpbrīdis302.Mainīts pusdienu sarpbrīža laiks: 10.50-11.30
7.Teātra mākslastunda pārcelta uz 2.stundas laiku
7.c6.Sociālās zinības304.Sociālo zinību stunda pārcelta no ceturtdienas, 27.01.2022.; Ģeogrāfijas stunda atceltaP*L.Vikse
7.Ģeogrāfija304.Stunda atcelta
8.a1.Ģeogrāfija211.Stunda atcelta
8.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

8.c4.Ķīmija204.AS.Allika
9.a5.Literatūra104.Vizuālās mākslas stunda atceltaS.Kārkliņa
7.LiteratūraLiteratūras stunda pārcelta uz 5.st.laikuS.Kārkliņa
9.b7.Matemātika (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz ceturtdienu, 20.01.2022.G.Līrmane
10.a3.Sports un veselībaA+Z.Larinova, A.Jākobsons
5.Angļu valoda _2404.kabineta maiņaI.Barce
7.Kultūra un māksla110.Stunda atcelta
10.b3.Sports un veselība009.A+Z.Larinova, A.Jākobsons
11.a7.Sports un veselībaA+Z.Larinova, A.Jākobsons
11.b7.Sports un veselībaA+Z.Larinova, A.Jākobsons
9.a09.50-14.00403.Matemātikas olimpiādes 2.posms 9., 10.-12.klasēmI.Daugaviete-Kravale
9.b09.50-14.00107.Matemātikas olimpiādes 2.posms 9., 10.-12.klasēmI.Apinīte
11.ab09.50-14.00BibliotēkaMatemātikas olimpiādes 2.posms 9., 10.-12.klasēmL.Drande / A.Upīte-Markuse
12.b09.50-14.00339.Matemātikas olimpiādes 2.posms 9., 10.-12.klasēmS.Keiša-Baldone