piektdiena, 2022. gada 27. maijs

piektdiena, 2022. gada 27. maijs

Stundās nav: I.Baranova, Z.Neimane, V.Zariņa, G.Gaile, I.Barce, G.Kalvīte, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, A.Gartmane, D.Trēziņš, I.Upīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.-9.137.Klase ārpus skolasV.Zariņa, G.Baltā, I.Aizupiete
1.c1.Matemātika237.Vizuālās mākslas stunda atceltaPA.Bērziņa
2.b1.-9.332.Klase ārpus skolasG.Gaile, M.Goba, A.Niedrīte, V.Šmite
3.a2.Latviešu valoda133.Vizuālās mākslas stunda atcelta
3.Vizuālā māksla133.Vizuālās mākslas stunda atceltaA.Niedrīte
3.b2.Angļu valoda_2.grupa203.Kabineta maiņaI.Liepiņa
6.Matemātika336.Matemātikas stunda pārcelta uz 26.05.2022.A.Dubulte
4.a2.Latviešu valoda232.AK.Antons
3.Latviešu valoda232.AK.Antons
4.Klases stunda232.Vizuālās mākslas stunda atceltaPL.Trauliņa
5.Angļu valoda_2.grupa232.Angļu valodas stunda 2.grupai (pie D.Trēziņa) atcelta
4.b3.Datorika_2.grupa202.Ieeja kabinetā tikai caur 201.kabinetu!A.Dubulte
4.Datorika_1.grupa202.Ieeja kabinetā tikai caur 201.kabinetu!A.Dubulte
4.Angļu valoda_2.grupa138.Angļu valodas stunda 2.grupai (pie D.Trēziņa) atcelta
5.Vizuālā māksla138.Vizuālās mākslas stunda atcelta
5.a1.Angļu valoda_1.grupa235.Angļu valodas stunda 1.grupai pārcelta uz 23.05.2022.D.Trēziņš
5.Sociālās zinības235.Secības maiņaA.Kārkliņa
6.Latviešu valoda235.Secības maiņaAL.Vikse
5.b4.Latviešu valoda010.AS.Baumane
5.c3.Datorika_2.grupa201.AG.Grīva
6.a5.Vizuālā māksla402.kabineta maiņa
6.b1.-9.402.Klase ārpus skolasI.Barce, I.Kraukle, Ī.Ozola, L.Trauliņa, I.Jansone
6.c1.-2.Mājturība un tehnoloģijas_meitenēm104.kabineta maiņaD.Stalšāne
3.Literatūra104.kabineta maiņaS.Kārkliņa
4.Sociālās zinības104.A.Kārkliņa
5.Literatūra104.plkst. 11.30-12.10 – tiešsaistes lekcija “Tu kļūsti pieaudzis” – Meitenēm; Literatūras stunda atceltaS.Kārkliņa
5.Literatūra109.plkst. 11.30-12.10 – tiešsaistes lekcija “Tu kļūsti pieaudzis” – Zēniem; Literatūras stunda atceltaS.Kārkliņa
6.Mūzika205.Kabineta maiņa; (Uz kabinetu iet pa kāpnēm – virs centrālās ieejas)I.Jansone
7.a1.-9.114.Klase ārpus skolasG.Kalvīte, E.Groševa, L.Vikse, I.Jansone, I.Lazdiņa, A.Jākobsons, A.Lozda
7.b1.-2.Datorika201./202.Datorikas stunda abām grupām pārcelta uz 26.05.2022.G.Grīva
3.Latviešu valoda114.Kabineta maiņaI.Lancmane
4.Latviešu valoda114.Kabineta maiņaI.Lancmane
5.Ģeogrāfija114.Kabineta maiņaS.Balode
6.Ģeogrāfija114.Kabineta maiņaS.Balode
7.c1.Angļu valoda_2.grupa401.Kabineta maiņaV.Šmite
2.Angļu valoda401.Angļu valodas stunda abām grupām kopā; kabineta maiņaV.Šmite, I.Glužģe
3.Latviešu valoda401.Kabineta maiņaL.Vikse
8.b1.Sports un veselībapašvadīts mācību process-mājāsI.Rams
2.-3Ģeogrāfija014.Kabineta maiņaS.Balode
4.-5Fizika014.Kabineta maiņaE.Ločmele
7.Angļu valoda_1.grupa014.Kabineta maiņaV.Šmite
8.c4.Datorika_1.grupa201.AG.Grīva
7.Datorika_2.grupa201.Datorikas stunda 2.grupai atcelta
10.a1.Angļu valoda_2.grupa235.Angļu valodas stunda 2.grupai atcelta
11.a3.Bioloģija402.Kabineta maiņaM.Liepiņa
4.Matemātika402.Kabineta maiņaI.Segliņa
5.-6.Dizains un tehnoloģijas112.ViA lekcija “Praktiskā projektu vadība”AG.Grīva, D.Stalšāne
7.Radošā rakstīšana402.Kabineta maiņaI.Lancmane
11.b3.Matemātika210.Kabineta maiņaG.Līrmane
4.Matemātika210.Kabineta maiņaG.Līrmane
5.Dizains un tehnoloģijas112.ViA lekcija “Praktiskā projektu vadība”AG.Grīva, D.Stalšāne
6.Latviešu valoda109.Kabineta maiņa; DuT stunda atceltaPM.Tiltiņa
7.Vēsture un sociālās zinātnes210.Kabineta maiņaI.Grāvīte
9.klases09.45-13.00Valsts pārbaudes darbs matemātikā (1.grupa)204.Ierašanās klasē no 09.50!I.Mēduma-Bāliņa
9.klases09.45-13.00Valsts pārbaudes darbs matemātikā (2.grupa)302.Ierašanās klasē no 09.50!A.Gartmane
9.klases09.45-13.00Valsts pārbaudes darbs matemātikā (3.grupa)304.Ierašanās klasē no 09.50!D.Trēziņš
9.klases09.45-14.00Valsts pārbaudes darbs matemātikā (izglītojamajiem ar atbalsta pasākumiem)303.Ierašanās klasē no 09.50!I.Upīte