piektdiena, 2022. gada 4. februāris

piektdiena, 2022. gada 4. februāris

Stundās nav: I.Krafte, S.Balode, S.Baumane, I.Mēduma-Bāliņa, G.Līrmane, V.Šmite, V.Zariņa, A.Upīte-Markuse, I.Apinīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Matemātika137.AI.Upīte
2.Sociālās zinības137.AI.Upīte
4.Vizuālā māksla137.AI.Upīte
5.Vizuālā māksla137.AI.Upīte
7.a1.Latviešu valodaStunda pārcelta uz 02.02.2022.L.Vikse
7.b3.Mūzika205.Ģeogrāfijas stunda atceltaPI.Jansone
4.Latvijas un pasaules vēsture302.Ģeogrāfijas stunda atceltaPI.Grāvīte
7.c6.Sociālās zinības304.Ģeogrāfijas stunda atcelta; Sociālo zinību stunda pārcelta no 10.01.2022.P*L.Vikse
7.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda atcelta
8.a1.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda atcelta
3.Angļu valoda (1.grupa)211.AD.Trēziņš
8.b1.Angļu valodaAngļu valodas stunda atcelta
7.Angļu valoda (1.grupa)Angļu valodas stunda atcelta
8.c1.MatemātikaStunda pārcelta uz 31.01.2022.I.Segliņa
5.Datorika201/202.Stunda abām grupām kopā; Angļu valodas stunda 2.grupai atceltaA+Z.Neimane
6.Angļu valoda (2.grupa)Angļu valodas stunda 2.grupai atcelta
7.Datorika (2.grupa)Datorikas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuZ.Neimane
9.b2.Pasaules vēsture204.Matemātikas stunda atceltaA.Šamšele
6.Pasaules vēsturePasaules vēstures stunda pārcelta uz 2.stundas laikuA.Šamšele
12.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

1.-2.Politika un tiesībaspašvadīts mācību processA.Šamšele
3.-4.Latvijas un pasaules vēsturepašvadīts mācību processI.Grāvīte
5.-6.MatemātikaMatemātikas stunda atcelta
12.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

1.-2.Politika un tiesībaspašvadīts mācību processA.Šamšele
3.-4.MatemātikaMatemātikas stunda atcelta
5.-6.Literatūrapašvadīts mācību processI.Lancmane