piektdiena, 2023. gada 15. septembris

piektdiena, 2023. gada 15. septembris

Stundās nav: L.Drande (no 5.st.), A.Gartmane (no 7.st.), A.Jākobsons (no 6.st.), G.Līrmane (no 4.st.), R.Segliņš, A.Kārkliņa (no 5.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.a5.MatemātikaMatemātikas stunda atceltaA.Kārkliņa
5.a6.MatemātikaMatemātikas stunda atceltaA.Kārkliņa
6.a6.Literatūra139.Literatūras stunda pārcelta uz 14.09.2023.I.Baranova
6.b6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
8.b5.Sociālās zinības203.L.Vanaga
11.a1.-9.Klase ārpus skolasR.Segliņš, L.Bērtulsone, G.Līrmane, I.Grāvīte, I.Lancmane
11.b1.Ģeogrāfija206.->L.Bērtulsone
2.Matemātika303.->G.Līrmane
4.Klases stunda303.Matemātikas stunda pārcelta uz 2.stundas laiku, Klases stunda pārcelta no 19.09.2023.P*A.Upīte-Markuse, G.Līrmane
6.Ģeogrāfija206.Ģeogrāfijas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuL.Bērtulsone