piektdiena, 2023. gada 17. februāris

piektdiena, 2023. gada 17. februāris

Stundās nav: K.Antons, B. Sakne-Klovāne (no plkst. 11.00), V.Fleminga, L. Trauliņa

STUNDU IZMAIŅAS

1.klasēm brīvlaiks
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.c2.Matemātika235.Vizuālās mākslas stunda atceltaPA.Bērziņa
4.a2.Dabaszinības113.AM. Liepiņa
5.Teātra māksla305. Lielā zāleTeātra mākslas stunda atcelta
4.b4.Klases stunda014.Vizuālās mākslas stunda atceltaPI.Upīte
4.c1.Matemātika014.Vizuālās mākslas stunda atcelta->A.Lūsiņa
3.Dabaszinības113.AM. Liepiņa
5.Matemātika232.Stunda pārcelta uz 1.stundas laikuA.Lūsiņa
5.b4.Dabaszinības113.AM. Liepiņa
5.c5.Latviešu valoda304.Kabineta maiņaM.Tiltiņa
6.b1.DabaszinībasStunda atcelta
6.c6.DabaszinībasStunda atcelta
9.b7.Ķīmija113.AS. Allika
8.ĶīmijaStunda atcelta
10.b2.Ķīmija210.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 26.01.2023.P*S. Allika, A.Upīte-Markuse
11.a4.-5.Dizains un tehnoloģijas402.4. stunda 11.10-11.50
starpbrīdis – 10 minūtes

5. stunda 12.00-12.40
D.Stalšāne