piektdiena, 2024.gada 17.maijs

piektdiena, 2024.gada 17.maijs

Stundās nav: A.Kārkliņa, I.Baranova, L.Brūvele, D.Jaunbērziņa (1.st.), K.Antone (no 2.st.), I.Upīte, L.Vanaga, Z.Švēde, K.Antons, L.Trauliņa, G.Līrmane, I.Aizupiete (no 4.st.), G.Grīva

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Klase ārpus skolasL.Brūvele, D.Jaunbērziņa
2.Vizuālā māksla336.AD.Jaunbērziņa
3.Matemātika336.AD.Jaunbērziņa
5.Pagarinātā grupa336.AD.Jaunbērziņa
1.c2.Latviešu valoda338.AB.Sakne-Klovāne
3.Matemātika338.AB.Sakne-Klovāne
4.Vizuālā māksla338.AB.Sakne-Klovāne
6.Pagarinātā grupa338.AB.Sakne-Klovāne
2.a1.-9.Klase ārpus skolasG.Baltā, E.Švēde
4.a1.-9.Klase ārpus skolasA.Kārkliņa, I.Barce, A.Dubulte, I.Aizupiete
4.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Baranova, L.Gredzena, I.Aizupiete, A.Gartmane, A.Dubulte
5.a5.-6.MatemātikaMatemātikas stundas atceltas
5.b4.Matemātika237.AS.Baumane
6.a1.-6.Pašvadīts mācību processUzdoto skatīt e-klasēI.Rams
6.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Upīte, A.Jākabsons, D.Cinīte, D.Trēziņš, I.Kraukle, M.Tiltiņa
6.c2.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas. Matemātikas stunda pārcelta uz 4.stundu->I.Rams
4.Matemātika302.Litaratūras stunda atcelta. Matemātikas stunda pārcelta no 2.stundas->L.Liepa
5.Datorika_2202.Dizains un tehnoloģijas_2 stunda atceltaPA.Dubulte
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 2.stundu->I.Rams
7.a1.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda notika 13.05.2024.
7.b1.-9.Klase ārpus skolasZ.Švēde, M.Liepiņa, A.Jākabsons, S.Gaile, I.Jansone, G.Verovkins, G.Kalvīte
7.c1.-9.Klase ārpus skolasL.Vanaga, K.Antons, S.Gaile, M.Liepiņa, A.Jākabsons, I.Glužģe, D.Cinīte
8.a5.Sociālās zinības302.Kabineta maiņaL.Drande
4.Klases stunda114.Fizikas stunda atceltaPM.Tiltiņa, V.Šulte
8.b1.LiteratūraLiteratūras stunda notika 14.05.2024.
4.Klases stunda113.Dizains un tehnoloģijas_1 un Angļu valoda_2 stundas atceltasPI.Barce, G.Verovkins
6.Sociālās zinības203.Kabineta maiņaL.Drande
8.c1.ĶīmijaĶīmijas stunda atcelta
2.Angļu valoda_2401.Ķīmijas stunda atcelta. Angļu valoda_2 stunda pārcelta no 7.stundas->D.Cinīte
4.Klases stunda301.Dizains un tehnoloģijas_2 un Angļu valoda_1 stundas atceltasPD.Cinīte, G.Kalvīte
7.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda pārcelta uz 2.stundu
9.a5.Pēdējais skolas zvans114.Literatūras stunda atceltaG.Kalvīte, I.Lancmane
6.Latvijas un pasaules vēstureLatvijas un pasaules vēsture stunda atceltaI.Grāvīte
9.b3.-4.Angļu valoda_1303.Datorika_1 stundas atceltasPA.Rastene
5.Pēdējais skolas zvans113.Sports un veselība stunda atceltaS.Allika, I.Rams
6.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda atceltaI.Lancmane
9.c5.Pēdējais skolas zvans301.Angļu valoda_1 un Datorika_2 stundas atceltasI.Kraukle, V.Šmite, G.Grīva
6.Angļu valoda_1 un Datorika_2Angļu valoda_1 un Datorika_2 stundas atceltasV.Šmite, G.Grīva
11.a1.-2.Matemātika IMatemātikas stundas atceltas
5.Ģeogrāfija I206.Ķīmija I stunda atcelta. Ģeogrāfija I stunda pārcelta no 7.stundasL.Bērtulsone
6.Ķīmija IĶīmija I stunda atcelta
7.Ģeogrāfija IĢeogrāfija I stunda pārcelta uz 5.stundu
11.b1.-6.Pašvadīts mācību processUzdoto skatīt e-klasēL.Bērtulsone
12.a4.Ķīmija I 211.Kabineta maiņaS.Allika