piektdiena, 2024.gada 19.aprīlis

piektdiena, 2024.gada 19.aprīlis

Stundās nav: V.Šulte, L.Liepa, G.Gaile (2.-4.st.), D. Jaunbērziņa (2.-6.st.), A.Gartmane (no 6.st.)

5.-12.klase mācības notiek ATTĀLINĀTI

Bibliotēka slēgta

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Mūzika332.Kabineta maiņaI.Aizupiete
2.-4.Klase ārpus skolasG.Gaile, D.Jaunbērziņa
3.b2.Vizuālā māksla236.Stundu secības maiņaA.Gartmane, S.Priede
3.Mūzika236.Kabineta maiņaI.Aizupiete
4.Latviešu valoda236.Stundu secības maiņaS.Priede, A.Gartmane
3.c1.Latviešu valoda235.Stundu secības maiņaA.Bērziņa, Z.Larinova
3.Vizuālā māksla235.Stundu secības maiņaA.Gartmane, A.Bērziņa
6.Sports un veselībaStundu secības maiņaZ.Larinova, A.Gartmane
4.a2.Angļu valoda_1237.Kabineta maiņaI.Barce
3.Latviešu valoda237.Kabineta maiņaI.Baranova
4.Latviešu valoda237.Kabineta maiņaI.Baranova
5.MūzikaMūzikas stunda notika 16.04.2024.I.Aizupiete
4.b0.Mūzika139.Mūzikas stunda pārcelta no 5.stundas, Kabineta maiņa->I.Aizupiete
3.Sociālās zinības un vēsture139.Kabineta maiņaL.Gredzena
4.Vizuālā māksla139.Kabineta maiņa. Stundu secības maiņaA.Gartmane
5.Datorika_2201.Stundu secības maiņa. Mūzikas stunda pārcelta uz 0.stundu, Datorika_2 stunda pārcelta no 6.stundas ->A.Dubulte, I.Aizupiete
6.Datorika_2Datorikas stunda pārcelta uz 5.stundu->A.Dubulte
4.c1.Vizuālā māksla232.Kabineta maiņaA.Gartmane
2.Sociālās zinības un vēsture232.Mūzikas stunda notika 16.04.2024. Sociālās zinības un vēstures stunda pārcelta no 5. stundas.->L. Gredzena, I. Aizupiete
3.Angļu valoda232.Angļu valoda notiek abām grupām kopā. Dizains un tehnoloģijas stunda pārcelta uz 4.stundu->V.Šmite, G.Verovkins
4.Dizains un tehnoloģijas_1157.Dizains un tehnoloģijas stunda pārcelta no 3.stundas. Angļu valoda_1 stunda pārcelta uz 3.stundu->G.Verovkins, V.Šmite
5.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēstures stunda pārcelta uz 2.stundu->L. Gredzena
5.a4.Sociālās zinības un vēstureSociālās zinības un vēsture stunda notika 16.04.2024.L.Gredzena
5.b1.Datorika_2Stunda notika 16.04.2024.A.Dubulte
6.LiteratūraStunda notika 16.04.2024.A.Lūsiņa
6.c2.MatemātikaMatemātikas stunda atcelta
3.MatemātikaMatemātikas stunda atcelta
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda notika 18.04.2024.I.Rams
7.a1.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda pie sk.I.Barces notika 15.04.2024.I.Barce
8.a3.LiteratūraLiteratūras stunda notika 16.04.2024.M.Tiltiņa
4.FizikaFizikas stunda atcelta
8.b3.FizikaFizikas stunda atcelta
9.a1.FizikaFizikas stunda atcelta
9.b2.FizikaFizikas stunda atcelta
9.c4.Sports un veselībaSports un veselība stundanotika 18.04.2024.I.Rams
10.b3.Matemātika IMatemātikas stunda notika 18.04.2024.I.Segliņa
4.Matemātika IMatemātikas stunda notika 17.04.2024.I.Segliņa
5.FizikaFizikas stunda atcelta
6.Sports un veselībaSports un veselības stunda notika 18.04.2024.E.Švēde
11.b1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda notika 18.04.2024.A.Upīte-Markuse
2.Klases stundaKlases stunda notika 18.04.2024.A.Upīte-Markuse
3.MatemātikaMatemātikas stunda notika 15.04.2024.G.Līrmane
12.a3.-4ĶīmijaĶīmijas stundas notika 18.04.2024.S.Allika
12.b1.Matemātika IMatemātikas stunda notika 18.04.2024.I.Segliņa
5.Angļu valoda IIAngļu valodas stunda notika 18.04.2024.D.Trēziņš
6.Angļu valoda IIAngļu valodas stunda notika 16.04.2024.D.Trēziņš