piektdiena, 2024.gada 24.maijs (papildināts)

piektdiena, 2024.gada 24.maijs (papildināts)

Stundās nav: V.Šmite, D.Trēziņš, A.Zaļaiskalne, I.Grāvīte, S.Priede, D.Jaunbērziņa (no 4.st.), K.Antone (no 4.st), L.Drande, I.Rams, I.Aizupiete, Z.Švēde

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Dizains un tehnoloģijas202.Kabineta maiņa. Mūzikas stunda atceltaPG.Gaile
2.Matemātika202.Kabineta maiņaG.Gaile
1.cno 4.st.Klase ārpus skolasK.Antone, D.Jaunbērziņa
2.b2.Latviešu valoda138.AB.Sakne-Klovāne
3.Sociālās zinības138.AB.Sakne-Klovāne
4.Dabaszinības138.AB.Sakne-Klovāne
5.Matemātika138.AB.Sakne-Klovāne
6.Pagarinātā dienas grupa138.AB.Sakne-Klovāne
3.b1.-5.Klase ārpus skolasS.Priede, I.Grāvīte, A.Gartmane
4.a5.MūzikaMūzikas stunda atcelta
4.b4.Vizuālā māksla014.Mūzikas stunda atcelta. Vizuālās mākslas stunda pārcelta no 5.stundas->A.Gartmane
5.Vizuālā mākslaVizuālās māksla stunda pārcelta uz 4.stundu->A.Gartmane
6.DatorikaDatorika_2 stunda notika 20.05.2024.P*A.Dubulte
4.c2.Tematiskā klases stunda205.Mūzikas stunda atceltaPI.Upīte
3.Klases stunda232.Klases stunda notiek tikai Angļu valoda_2 grupai. Angļu valodas stunda atceltaPI.Krieviņa
4.Klases stunda232.Klases stunda notiek tikai Angļu valoda_1 grupai. Angļu valodas stunda atceltaPI.Krieviņa
5.b1.Datorika_2Datorika_2 stunda notika 23.05.2024.P*A.Dubulte
Angļu valoda_1011.Kabineta maiņaD.Cinīte
6.LiteratūraLiteratūras stunda notika 20.05.2024.P*A.Lūsiņa
6.a1.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
5.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda pārcelta no 20.05.2024. Literatūras stunda notika 20.05.2024.P*I.Baranova
6.Latviešu valoda139.Latviešu valodas stunda pārcelta no 22.05.2024. Literatūras stunda notika 22.05.2024.P*I.Baranova
6.b2.Angļu valoda206.Angļu valoda notiek abām grupām kopā. Kabineta maiņaA+D.Cinīte
5.Latviešu valoda302.Stundu secības maiņaM.Tiltiņa, L.Trauliņa
6.DabaszinībasStundu secības maiņa. Dabaszinību stunda nenotiekL.Trauliņa, M.Tiltiņa
6.c6.Sports un veselībaSports un veselība stunda atcelta
7.c1.-7.Klase ārpus skolasL.Vanaga, K.Antons, S.Gaile, M.Liepiņa, A.Jākobsons, I.Glužģe, D.Cinīte, G.Verovkins, G.Kalvīte
8.a5.Angļu valoda_2301.Sociālās zinības stunda atcelta. Angļu valoda_2 stunda pārcelta no7.stundas ->I.Glužģe
6.BioloģijaBioloģijas stunda notika 23.05.2024.M.Liepiņa
7.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda pārcelta uz 5.stundu->I.Glužģe
8.b6.Sociālās zinībasSociālās zinības stunda atcelta
7.Sports un veselībaSports un veselība stunda notika 23.05.2024.P*A.Jākobsons
8.c3.Angļu valoda_1011.Kabineta maiņaD.Cinīte
4.Angļu valoda_1011.Kabineta maiņaD.Cinīte
7.Angļu valoda_2Angļu valoda_2 stunda nenotiekD.Cinīte
9.abcsākums 09.00CE Svešvalodā (angļu valoda) mutvārdu daļa401.V.Šmite
405.D.Trēziņš
10.a4.Sports un veselībaSociālās zinības un vēstures stunda atcelta. Sports un veselība stunda pārcelta no 6.stundas ->A.Jākobsons
5.Matemātika I304.Konsultācija. Sociālās zinības un vēstures stunda atceltaI.Segliņa
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 4.stundu->A.Jākobsons
7.Matemātika IMatemātikas stunda nenotiekI.Segliņa
10.b1.-9.Klase ārpus skolasI.Rams, L.Drande, I.Aizupiete
1.-9.Pašvadīts mācību processAttiecas uz tiem, kuri nebrauc ekskursijā
11.b1.Ģeogrāfija104.Ģeogrāfijas stunda pārcelta no 6.st. Latviešu valodas st.pārcelta uz 2.stundu->L.Bērtulsone, A.Upīte-Markuse
2.Latviešu valoda104.Klases stunda notika 16.05.2024. Latviešu valoda pārcelta no 1.st.->A.Upīte-Markuse
6.ĢeogrāfijaĢeogrāfijas stunda pārcelta uz 1.st.->L.Bērtulsone
12.a1.Dizains un tehnoloģijas II301.KonsultācijasD.Stalšāne
Angļu valoda II010.I.Glužģe
2.Dizains un tehnoloģijas II301.D.Stalšāne
Angļu valoda II010.I.Glužģe
3.Matemātika I304.I.Segliņa
4.Matemātika I304.I.Segliņa
12.b1.Dizains un tehnoloģijas II301.KonsultācijasD.Stalšāne
Matemātika II304.I.Segliņa
2.Dizains un tehnoloģijas II301.D.Stalšāne
Matemātika II304.I.Segliņa