piektdiena, 2024.gada 5.aprīlis

piektdiena, 2024.gada 5.aprīlis

Stundās nav: V.Šulte, S.Krumholce, I.Jansone, I.Aizupiete (no 3.st.), G.Baltā (1.-3.st.), V.Zariņa (5.st.), L.Gredzena, A.Lūsiņa, A.Gartmane (no 8.st.), Z.Švēde, E.Švēde, I.Upīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Dizains un Tehnoloģijas133.AD.Jaunbērziņa
2.Latviešu valoda133.AD.Jaunbērziņa
3.Latviešu valoda133.Sports un veselība stunda atceltaPZ.Gailīte
2.b1.Sports un veselībaAM.Goba
2.c2.Sports un veselībaAM.Goba
3.a5.Klase ārpus skolasV.Zariņa
3.b3.Dabaszinības236.Mūzikas stunda atcelta, Dabaszinību stunda pārcelta no 5.stundas->S.Priede
4.a5.MūzikaMūzikas stunda atcelta
4.b3.Datorika201.Sociālās zinības un Vēsture stunda atcelta, Datorika notiek abām grupām kopā, Datorika_2 grupai stunda pārcelta no 6.stundasPA.Dubulte
4.Tematiskā klases stunda205.Mūzikas stunda atceltaPV.Fleminga
4.c5.Sociālās zinības un VēstureSociālās zinības un Vēsture stunda atcelta
5.ac1.Latviešu valodaLatviešu valodas stunda atcelta
2.Vizuālā māksla014.A+A.Gartmane
3.Sociālās zinības un vēsture204.Mūzikas stunda atceltaA+D.Jaunbērziņa
4.Sociālās zinības un vēsture204.A+D.Jaunbērziņa
5.Sports un veselībaMatemātikas stunda nenotiekA+A.Jākobsons, A.Kārkliņa
6.MatemātikaMatemātikas stunda nenotiekA.Kārkliņa
5.bPusdienas pēc 4.stundas (pulksten 11.50)
5.-6.LiteratūraLiteratūras stundas atceltas
6.a4.Dabaszinības113.Kabineta maiņaL.Trauliņa
6.b5.Dabaszinības113.Kabineta maiņaL.Trauliņa
6.c2.Matemātika010.Kabineta maiņaL.Liepa
3.Matemātika113.Kabineta maiņaL.Liepa
7.a2.Sociālās zinības115.AL.Drande
4.Karjeras nodarbība405.Mūzikas stunda atceltaPD.Stalšāne
7.b1.BioloģijaBioloģijas stunda pārcelta uz 2.stundu->M.Liepiņa
2.Bioloģija204.Kabineta maiņa, Bioloģijas stunda pārcelta no 1.stundas, Sports un veselība stunda pārcelta uz 5.stundu->M.Liepiņa, A.Jākobsons
5.Sports un veselībaMūzikas stunda atcelta, Sports un veselība stunda pārcelta no 2.stundas->A.Jākobsons
7.Dizains un Tehnoloģijas_2Pašvadīts mācību processG.Kalvīte
7.c3.Biloģija109.Kabineta maiņaM.Liepiņa
8.a4.Sociālās zinības211.Fizikas stunda atcelta, Sociālās zinības stunda pārcelta no 5.stundas->L.Drande
5.Latviešu valoda301.Sociālās zinības stunda pārcelta uz 4.stundu, Latviešu valodas stunda pārcelta no trešdienas 10.04.2024.P*M.Tiltiņa, L.Drande
8.b3.Sociālās zinības211.Fizikas stunda atcelta, Sociālās zinības stunda pārcelta no 6.stundas ->L.Drande
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta no 7.stundas, Sociālās zinības stunda pārcelta uz 3.stundu->A.Jākobsons, L.Drande
7.Sports un veselībaSports un veselība stunda pārcelta uz 6.stundu
8.c6.Sociālās zinības115.Pārbaudes darbsAD.Cinīte
9.a1.FizikaFizikas stunda atcelta
9.b2.Datorika211.Fizikas stunda atcelta, Datorika notiek abām grupām kopāPG.Grīva
9.c2.Klases stunda402.Mūzikas stunda atceltaPI.Kraukle
10.b2.Ģeogrāfija I301.Kabineta maiņaL.Bērtulsone
5.FizikaFizikas stunda atcelta
6.Sports un veselībaSports un veselība stunda notika 04.04.2024.E.Švēde
11.a9.00 – 10.05Latviešu valodas Optimālā līmeņa izmēģinājuma eksāmens206.8.45 ierašanās telpā
9.00- 10.20 1. daļa
10.20 – 10.40 starpbrīdis
10.40 – 12.40 2. daļaMācību stundas šajā dienā nenotiek
A.Upīte-Markuse
10.05 – 10.20S.Allika
10.40 – 12.40S.Allika
11.b9.00 – 11.15Matemātikas Optimālā līmeņa izmēģinājuma eksāmens303.8.45 ierašanās telpā
9.00- 11.15 1. daļa
11.15 – 11.30 starpbrīdis
11.30 – 13.15 2. daļaMācību stundas šajā dienā nenotiek
G.Līrmane
11.30 – 12.00G.Līrmane
12.00 – 13.15L.Bērtulsone
12.a9.00 – 10.05Matemātikas Optimālā līmeņa izmēģinājuma eksāmens302.8.45 ierašanās telpā
9.00- 11.15 1. daļa
11.15 – 11.30 starpbrīdis
11.30 – 13.15 2. daļaMācību stundas šajā dienā nenotiek
I.Glužģe
10.05. – 11.00I.Lancmane
11.00 – 11.15M.Liepiņa
11.30 – 12.00M.Liepiņa
12.00 – 13.15I.Segliņa
12.b3.-4.Ģeogrāfija I210.Kabineta maiņaL.Bērtulsone