pirmdiena, 2020. gada 12. oktobris

pirmdiena, 2020. gada 12. oktobris

Stundās nav: L.Liepa, I.Jurka, A.Kārkliņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas 
4.a2.Latviešu valoda235. AG.Baltā 
3.Matemātika235. AI.Krieviņa 
4.Matemātika235. AI.Miglava 
4.b1.Sociālās zinības un veselība232. AG.Dance 
4.c1.Latviešu valoda138. AV.Šmite 
2.Latviešu valoda138. AV.Šmite 
3.Matemātika138. A I.Apinīte 
4.Matemātika138. AG.Gaile 
5.a3.Matemātika110. AI.Kraukle 
6.a1.Matemātika_2114.stunda L.Liepas grupai atcelta   
2.Matemātika_2114.stunda L.Liepas grupai atcelta   
6.b1.Matemātika_2114.stunda L.Liepas grupai atcelta   
2.Matemātika_2114.stunda L.Liepas grupai atcelta   
6.c1.Matemātika_2114.stunda L.Liepas grupai atcelta   
2.Matemātika_2114.stunda L.Liepas grupai atcelta   
7.a4.Matemātika_2304. AU.Ābeltiņš 
5.Matemātika_2304. AU.Ābeltiņš 
7.b4.Matemātika_2304. AU.Ābeltiņš 
5.Matemātika_2304. AU.Ābeltiņš 
7.c4.Matemātika_2304. AU.Ābeltiņš 
5.Matemātika_2304. AU.Ābeltiņš 
9.a6.Matemātika_2011.stunda L.Liepas grupai atcelta   
9.b6.Matemātika_2011.stunda L.Liepas grupai atcelta   
9.c6.Matemātika_2011.stunda L.Liepas grupai atcelta   
10.b2.Ķīmija113.kabineta maiņa S.Allika 
3.Ķīmija113.kabineta maiņa S.Allika 
12.b2.Krievu valoda010.kabineta maiņa I.Tuņķele 
3.Krievu valoda010.kabineta maiņa I.Tuņķele