pirmdiena, 2020. gada 30. novembris

pirmdiena, 2020. gada 30. novembris

Stundās nav: I.Grāvīte, I.Mēduma-Bāliņa

STUNDAS / STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Dabaszinības156.kamīnzāle I.Miglava
2.Angļu valoda_1156.kamīnzāle S.Švalbe
Angļu valoda_2402. I.Barce
3.Sports un VeselībaSporta zāle vai ārā M.Goba
4.Latviešu valoda156.kamīnzāle I.Miglava
5.Latviešu valoda156.kamīnzāle I.Miglava
1.b

I grupa

1.Matemātika332. G.Gaile
2.Dabaszinības332. G.Gaile
3.Latviešu valoda332. G.Gaile
4.Angļu valoda332. G.Gaile

II grupa

1.Matemātika336. S.Baumane
2.Dabaszinības336. S.Baumane
3.Latviešu valoda336. S.Baumane
4.Angļu valoda336. V.Šmite
1.c1.Latviešu valoda305.lielā zāle I.Krieviņa
2.Matemātika305.lielā zāle I.Krieviņa
3.Angļu valoda305.lielā zāle S.Švalbe
4.Sports un VeselībaSporta zāle vai ārā M.Goba
5.Sociālās zinības305.lielā zāle I.Krieviņa
2.a

I grupa

1.Ētika133. G.Baltā
1.Kristīgā mācība339. I.Rektiņa
2.Mūzika205. I.Aizupiete
3.Matemātika133. G.Baltā
4.Latviešu valoda133. G.Baltā
5.Angļu valoda_1133. I.Liepiņa

II grupa

1.Ētika139. L.Gacka
2.Mūzika139. G.Aizupietis
3.Matemātika139. L.Gacka
4.Latviešu valoda139. L.Gacka
5.Angļu valoda_2139. S.Švalbe
2.b

I grupa

1.Ētika232. A.Dubulte
1.Kristīgā mācība339. I.Rektiņa
2.Vizuālā māksla232. A.Dubulte
3.Vizuālā māksla232. A.Dubulte
4.Matemātika232. A.Dubulte
5.Mūzika205. I.Aizupiete

II grupa

1.Ētika237. Z.Gailīte
2.Vizuālā māksla237. A.Gartmane
3.Vizuālā māksla237. A.Gartmane
4.Matemātika237. Z.Gailīte
5.Mūzika237. G.Aizupietis
2.c

I grupa

1.Ētika337. A.Bērziņa
1.Kristīgā mācība339. I.Rektiņa
2.Latviešu valoda337. A.Niedrīte
3.Matemātika337. A.Niedrīte
4.Vizuālā māksla337. A.Gartmane
5.Vizuālā māksla337. A.Gartmane

II grupa

1.Ētika338. I.Upīte
2.Latviešu valoda338. I.Upīte
3.Matemātika338. I.Upīte
4.Vizuālā māksla338. A.Niedrīte
5.Vizuālā māksla338. A.Niedrīte
3.a

I grupa

1.Latviešu valoda137. V.Zariņa
2.Ētika137. V.Zariņa
2.Kristīgā mācība339. I.Rektiņa
3.Mūzika205. I.Aizupiete
4.Matemātika137. V.Zariņa
5.Angļu valoda_1137. I.Glužģe

II grupa

1.Latviešu valoda138. D.Stalšāne
2.Ētika138. D.Stalšāne
3.Mūzika138. G.Aizupietis
4.Matemātika138. D.Stalšāne
5.Angļu valoda_2138. A.Dubulte
3.b

I grupa

1.Mājturība un tehnoloģijas236. A.Niedrīte
2.Matemātika236. S.Priede
3.Latviešu valoda236. S.Priede
4.Mūzika205. I.Aizupiete
5.Dabaszinības236. S.Priede
6.SportsSporta zāle vai ārā M.Goba

II grupa

1.Mājturība un tehnoloģijas235. S.Priede
2.Matemātika235. I.Apinīte
3.Latviešu valoda235. A.Upīte
4.Mūzika235. G.Aizupietis
5.Dabaszinības235. I.Apinīte
6.SportsSporta zāle vai ārā M.Goba
3.c

I grupa

1.Mūzika205. I.Aizupiete
2.Ētika114. A.Bērziņa
2.Kristīgā mācība339. I.Rektiņa
3.Matemātika114. A.Bērziņa
4.Latviešu valoda114. A.Bērziņa
5.Dabaszinības114. A.Bērziņa

II grupa

1.Mūzika115. G.Aizupietis
2.Ētika115. I.Ābeltiņa
3.Matemātika115. I.Ābeltiņa
4.Latviešu valoda115. I.Ābeltiņa
5.Dabaszinības115. I.Ābeltiņa
4.a

I grupa

1.Latviešu valoda301. A.Kārkliņa
2.Matemātika301. A.Kārkliņa
3.Dabaszinības301. A.Kārkliņa
4.Sports un VeselībaSporta zāle vai ārā A.Jākobsons
5.Angļu valoda_1301. D.Cinīte

II grupa

1.Latviešu valoda302. Z.Švēde
2.Matemātika302. G.Dance
3.Dabaszinības302. M.Liepiņa
4.Sports un VeselībaSporta zāle vai ārā A.Jākobsons
5.Angļu valoda_2302. V.Šmite
4.b

I grupa

1.Sports un VeselībaSporta zāle vai ārā M.Goba
2.Latviešu valoda104. A.Upīte
3.Dabaszinības104. L.Trauliņa
4.Matemātika104. I.Lazdiņa
5.Matemātika104. I.Lazdiņa

II grupa

1.Sports un VeselībaSporta zāle vai ārā M.Goba
2.Latviešu valoda109. Z.Švēde
3.Dabaszinības109. R.Spuņģe
4.Matemātika109. R.Spuņģe
5.Matemātika109. R.Spuņģe
4.c1.Latviešu valoda014. I.Jurka
2.Sports un VeselībaSporta zāle vai ārā M.Goba
3.Latviešu valoda014. I.Jurka
4.Matemātika014. I.Jurka
5.Matemātika014. I.Jurka
7.a3.Latvijas un pasaules vēsturestunda atcelta  
7.b1.Latvijas un pasaules vēsturestunda atcelta  
2.Latvijas un pasaules vēsturestunda atcelta  
8.a3.Krievu valoda_2stunda atcelta (I.Mēdumas-Bāliņas grupai)  
4.Krievu valoda_2stunda atcelta (I.Mēdumas-Bāliņas grupai)  
9.b5.Krievu valoda_2stunda atcelta  
10.a5.Sociālās zinības un vēsturestunda atcelta  
6.Sociālās zinības un vēsturestunda atcelta