pirmdiena, 2020. gada 5. oktobris

pirmdiena, 2020. gada 5. oktobris

Stundās nav: G.Grīva, G.Dance, L.Liepa

Angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm – 402.kab – L.Kraukle

Pagarinātā dienas grupa – G.Baltā    13.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a3.Matemātika110.AU.Ābeltiņš
5.b1.Mājturība un tehnoloģijas (meitenes)304.kabineta maiņa D.Stalšāne
2.Mājturība un tehnoloģijas (meitenes)304.kabineta maiņa D.Stalšāne
5.c6.Angļu valoda_1210.Papildu stunda (pārcelta no 02.10.2020.) D.Cinīte
6.Angļu valoda_2210.stunda atcelta (pārcelta uz 02.10.2020.) D.Cinīte
6.a1.Matemātika_2114.Stunda L.Liepas grupai atcelta 
2.Matemātika_2114.Stunda L.Liepas grupai atcelta 
6.b1.Matemātika_2114.Stunda L.Liepas grupai atcelta 
2.Matemātika_2114.Stunda L.Liepas grupai atcelta 
6.c1.Matemātika_2114.Stunda L.Liepas grupai atcelta 
2.Matemātika_2114.Stunda L.Liepas grupai atcelta 
7.a4.Matemātika_2304. 
5.Matemātika_2304. 
7.b4.Matemātika_2304. 
5.Matemātika_2304. 
7.c2.Latviešu valoda302.kabineta maiņa S.Kārkliņa
4.Matemātika_2304.  
5.Matemātika_2304.  
9.a3.Ķīmija113.kabineta maiņa L.Trauliņa
4.Ķīmija113.kabineta maiņa L.Trauliņa
6.Matemātika_4303.stunda atcelta (I.Ābeltiņas grupai)  
6.Matmātika_2011.stunda atcelta (L.Liepas grupai)  
9.b6.Matemātika_4303.stunda atcelta (I.Ābeltiņas grupai)  
6.Matmātika_2011.stunda atcelta (L.Liepas grupai)  
8.Sports109.kabineta maiņa L.Drande/A.Jākobsons
9.c6.Matemātika_4303.stunda atcelta (I.Ābeltiņas grupai)  
6.Matmātika_2011.stunda atcelta (L.Liepas grupai)  
11.b2.Programmēšanas pamati_2202.AU.Jansons
12.b3.Krievu valoda_2211.kabineta maiņaI.Tuņķele
4.Programmēšanas pamati_1202.Pašvadīts mācību process  
5.Programmēšanas pamati_1202.Pašvadīts mācību process