pirmdiena, 2020. gada 5. oktobris

pirmdiena, 2020. gada 5. oktobris

Stundās nav: G.Grīva, G.Dance, L.Liepa

Angļu valodas olimpiāde 10.-12.klasēm – 402.kab – L.Kraukle

Pagarinātā dienas grupa – G.Baltā    13.00-17.00 (133.kab)

STUNDU IZMAIŅAS

Klase St. Stunda Kab. Piezīmes E-klasē Skolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.a 3. Matemātika 110. A U.Ābeltiņš
5.b 1. Mājturība un tehnoloģijas (meitenes) 304. kabineta maiņa   D.Stalšāne
2. Mājturība un tehnoloģijas (meitenes) 304. kabineta maiņa   D.Stalšāne
5.c 6. Angļu valoda_1 210. Papildu stunda (pārcelta no 02.10.2020.)   D.Cinīte
6. Angļu valoda_2 210. stunda atcelta (pārcelta uz 02.10.2020.)   D.Cinīte
6.a 1. Matemātika_2 114. Stunda L.Liepas grupai atcelta  
2. Matemātika_2 114. Stunda L.Liepas grupai atcelta  
6.b 1. Matemātika_2 114. Stunda L.Liepas grupai atcelta  
2. Matemātika_2 114. Stunda L.Liepas grupai atcelta  
6.c 1. Matemātika_2 114. Stunda L.Liepas grupai atcelta  
2. Matemātika_2 114. Stunda L.Liepas grupai atcelta  
7.a 4. Matemātika_2 304.  
5. Matemātika_2 304.  
7.b 4. Matemātika_2 304.  
5. Matemātika_2 304.  
7.c 2. Latviešu valoda 302. kabineta maiņa   S.Kārkliņa
4. Matemātika_2 304.    
5. Matemātika_2 304.    
9.a 3. Ķīmija 113. kabineta maiņa   L.Trauliņa
4. Ķīmija 113. kabineta maiņa   L.Trauliņa
6. Matemātika_4 303. stunda atcelta (I.Ābeltiņas grupai)    
6. Matmātika_2 011. stunda atcelta (L.Liepas grupai)    
9.b 6. Matemātika_4 303. stunda atcelta (I.Ābeltiņas grupai)    
6. Matmātika_2 011. stunda atcelta (L.Liepas grupai)    
8. Sports 109. kabineta maiņa   L.Drande/A.Jākobsons
9.c 6. Matemātika_4 303. stunda atcelta (I.Ābeltiņas grupai)    
6. Matmātika_2 011. stunda atcelta (L.Liepas grupai)    
11.b 2. Programmēšanas pamati_2 202. A U.Jansons
12.b 3. Krievu valoda_2 211. kabineta maiņa I.Tuņķele
4. Programmēšanas pamati_1 202. Pašvadīts mācību process    
5. Programmēšanas pamati_1 202. Pašvadīts mācību process