pirmdiena, 2020. gada 9. novembris

pirmdiena, 2020. gada 9. novembris

Stundās nav: I.Krieviņa, S.Balode (4.-5.st.)

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.c1.Latviešu valoda338. AS.Baumane
2.Matemātika338. AG.Dance
5.Sociālās zinības338. AI.Upīte
6.c4.Dabas zinības301. AM.Liepiņa
5.Dabas zinības301. AM.Liepiņa