pirmdiena, 2021. gada 1. novembris

pirmdiena, 2021. gada 1. novembris

Stundās nav:  I.Liepiņa, S.Allika

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesEklasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas

1.-3. klasē mācību saturs tiek īstenots klātienē

3.a6.Angļu valoda133.stunda abām grupām kopāA+A.Rastene

4.-12. klasē mācību saturs tiek īstenots attālināti

4.c4.Angļu valodastunda abām grupām kopāA+A.Rastene
8.a2.Ķīmijastunda atcelta
9.a2.Angļu valoda (2.grupa)Stunda grupai pie I.Liepiņas atcelta
3.-4.ĶīmijaĶīmijas stundas atceltas