pirmdiena, 2021. gada 11. oktobris

pirmdiena, 2021. gada 11. oktobris

Stundās nav: L.Liepa, A.Niedrīte, Z.Neimane

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b3.Latviešu valoda236.Dizaina un tehnoloģiju stunda atceltaPS.Priede
2.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

2.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.b2.Ētika336.AL.Drande
4.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

1.-2.MatemātikaAI.Upīte
5.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

4.Sociālās zinības un vēsture011.AS.Baumane
6.Datorika_1201.stunda atcelta
6.a4.Latviešu valoda109.Matemātikas stunda atceltaPM.Tiltiņa
5.Matemātika109.AI.Ābeltiņa
6.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

5.Angļu valoda402.Stunda abām grupām kopā; Datorikas stunda atceltaPI.Barce
6.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

7.a3.Latviešu valoda114.Literatūras stunda pārcelta uz 15.10.2021.(1.st.)L.Vikse
7.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

7.c5Latviešu valoda114.Literatūras stunda pārcelta uz 13.10.2021.(3.st.)L.Vikse
8.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.Datorika_1Stunda grupai pie Z.Neimanes atcelta
8.c

Mācību process tiek īstenots kombinēti

3.Datorika_2201.Stunda Z.Neimanes grupai pie G.GrīvasAG.Grīva
11.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

11.b2.Dizains un tehnoloģijas_2201.Stunda abām grupām kopāA+G.Grīva
12.a9.Fizika (Vispareja)401.pašvadīts mācību process-mājāsJ.Čeksters
12.b5.Bioloģija113.kabineta maiņaI.Verovkina
9.Fizika401.pašvadīts mācību process-mājāsJ.Čeksters

Pagarinātā dienas grupa

AS.Niedrīte