pirmdiena, 2021. gada 15. novembris

pirmdiena, 2021. gada 15. novembris

Stundās nav: I.Rams

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
6.b1.Mūzika205.Stundu secības maiņaI.Jansone, A.Jākobsons
2.SportsStundu secības maiņaA.Jākobsons, I.Jansone
6.c1.Mūzika205.Stunda pārcelta uz 2.st.laikuI.Jansone
2.Mūzika205.Sporta stunda atceltaI.Jansone
7.b4.Latviešu valoda210.Sporta un veselības stunda atceltaPI.Lancmane
7.c1.Klases stunda304.Krievu valodas stunda pārcelta uz 2.st.laikuPI.Kraukle, I.Mēduma-Bāliņa
2.Krievu valoda304.Ģeogrāfijas stunda pārcelta uz otrdienu, 16.11.2021.I.Mēduma-Bāliņa
3.Matemātika304.Sporta un veselības stunda atceltaP*I.Kraukle
8.a5.Fizika211.Sporta un veselības stunda atceltaPE.Ločmele
8.b6.Fizika301.Sporta un veselības stunda atceltaPE.Ločmele