pirmdiena, 2021. gada 27. septembris

pirmdiena, 2021. gada 27. septembris

Stundās nav: I.Miglava, I.Grāvīte, L.Trauliņa, I.Tuņķele, Ī.Ozola, R.Segliņš, G.Līrmane, G.Grīva

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a1.Dabaszinības139.AI.Upīte
4.Matemātika139.AI.Upīte
5.Latviešu valoda139.AA.Niedrīte
UI.Upīte
5.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.DabaszinībasStunda atcelta
5.c1.Literatūrastunda pārcelta uz 3.st.laikuS.Baumane
3.Literatūra011.Dabaszinību stunda atceltaS.Baumane
6.c4.Latviešu valoda203.Vizuālās mākslas stunda atceltaPS.Kārkliņa
7.a1.Krievu valoda114.A+I.Daugaviete-Kravale
10.30-10.50MAINĪTS PUSDIENU STARPBRĪŽA LAIKS
4.Ģeogrāfija114.Stundas sākums 10.50PS.Balode
5.Latvijas un pasaules vēsture114.stunda atcelta
6.Vizuālā māksla114.stunda atcelta
7.Vizuālā mākslastunda atcelta
7.b1.Vācu valodapašvadīts mācību process – mājāsE.Groševa
2.Latvijas un pasaules vēsture210.stunda atcelta
3.Latvijas un pasaules vēsture210.stunda atcelta
7.c1.Krievu valoda304.A+I.Mēduma-Bāliņa
8.a7.Krievu valodastunda grupai pie I.Tuņķeles atcelta
8.bMācību process tiek īstenots kombinēti
8.c1.Ķīmijastunda atcelta
2.Vizuālā mākslastunda atcelta
9.aMācību process tiek īstenots kombinēti
5.Krievu valoda104.stunda visai klasei kopāA+I.Mēduma-Bāliņa
6.-7.Matemātika104.I.Lazdiņa
9.b1.Vizuālā mākslastunda atcelta
4.Klases stunda204.Ģeogrāfijas stunda pārcelta uz otrdienu, 28.09.2021.P*A.Upīte-Markuse
6.-7.Matemātika204.AL.Liepa/I.Ābeltiņa
10.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

1.-9.Klase ārpus skolasI.Grāvīte, I.Barce, I.Glužģe, A.Millers, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Daugaviete-Kravale, M.Goba, I.Lancmane, A.Jākobsons, L.Mīļā
10.b1.ProgrammēšanaStunda atcelta
4.Krievu valodapašvadīts mācību processI.Tuņķele
11.ab3.Krievu valodapašvadīts mācību processI.Tuņķele
11.b2.Dizains un tehnoloģijas202.Stunda abām grupām kopāA+Z.Neimane
4.Latviešu valoda303.PM.Tiltiņa
5.Ķīmija113.PS.Allika
12.a6.Krievu valodapašvadīts mācību processI.Tuņķele
8.Matemātikastunda atcelta
12.b2.Matemātikapašvadīts mācību process – mājāsG.Līrmane
3.Matemātikapašvadīts mācību process – mājāsG.Līrmane
7.Pasaules vēsturestunda atcelta