pirmdiena, 2021. gada 4. oktobris

pirmdiena, 2021. gada 4. oktobris

Stundās nav: I.Miglava, A.Gartmane , I.Aizupiete, S.Priede (no 14.00-15.30), I.Apine (no 14.00-15.30), G.Grīva, L.Liepa, A.Niedrīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.b1.Dabaszinības236.Dizaina aun tehnoloģiju stunda atceltaPS.Priede
4.Latviešu valoda236.Mūzikas stunda atceltaPS.Priede
Klase ārpus skolas (no 14.00-15.30)S.Priede, I.Apine
2.a1.Dabaszinības139.AI.Jurka
2.Matemātika139.sporta un veselības stunda pārcelta uz 4.stundas laikuAI.Krieviņa
4.Sports un veselība 139.matemātikas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuM.Goba
5.Latviešu valoda139.AI.Upīte
139.UI.Upīte
2.b

Mācību process tiek īstenots kombinēti

2.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

3.a1.Sportsstunda pārcelta uz vēlāku laikuM.Goba
3.SportsMūzikas stunda atceltaM.Goba
3.b2.ĒtikaAL.Drande
4.a

Mācību process tiek īstenots attālināti

4.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

1.Matemātikastunda atcelta
2.Matemātikastunda atcelta
5.Mūzikastunda atcelta
4.c1.Mūzikastunda atcelta
5.b

Mācību process tiek īstenots attālināti

5.c4.Sociālās zinības un vēsture011.AS.Baumane
6.a4.Matemātika109.AI.Ābeltiņa
5.Matemātika109.AI.Ābeltiņa
6.c

Mācību process tiek īstenots attālināti

7.a3.Latviešu valoda114.Literatūras stunda pārcelta uz 08.10.2021.P*L.Vikse
7.c5.Latviešu valoda304.Literatūras stunda pārcelta uz 06.10.2021.P*L.Vikse
9.a

Mācību process tiek īstenots kombinēti

10.b1.Programmēšana_1202.Stunda atcelta
11.b2.Dizains un tehnoloģijas_1202.Stunda atcelta
Pagarinātā dienas grupaAS.Niedrīte