pirmdiena, 2022. gada 10. oktobris

pirmdiena, 2022. gada 10. oktobris

Stundās nav: V.Šmite, I.Upīte, I.Tuņķele, I.Grāvīte, Ī.Ozola, R.Segliņš, A.Lūsiņa, V.Zariņa

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a2.Dabaszinības137.Maemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuAI.Miglava
3.Matemātika137.Dabaszinību stunda pārcelta uz 2.stundas laikuAA.Niedrīte
5.Latviešu valoda137.AI.Apine
3.a2.Angļu valoda336.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
3.b6.Angļu valoda338.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
3.c1.Angļu valoda332.Stunda visai klasei kopāA+A.Rastene
4.b6.Latviešu valoda104.Latviešu valodas stunda atcelta
4.c1.-9.Klase ārpus skolasA.Lūsiņa, A.Rastene, I.Liepiņa, G.Kalvīte, G.Verovkins, M.Goba
5.a5.Dabaszinības014.Vizuālās mākslas stunda atcelta; Dabaszinību stunda pārcelta no ceturtdienas, 13.10.2022.P*L.Trauliņa
6.c1.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda atcelta
7.a1.Angļu valoda232./010Angļu valodas stunda abām grupām pārcelta uz 06.10.2022.I.Liepiņa, I.Glužģe
7.Krievu valoda_1.grupa401.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie I.Tuņķeles) atcelta
7.b2.Sports un veselībaVizuālās mākslas stunda atcelta; Sporta stunda pārcelta no trešdienas, 12.10.2022.P*A.Jākobsons
3.Matemātika304.Vizuālās mākslas stunda atcelta; Matemātikas stunda visai klasei kopāPI.Kraukle
8.a7.Fizika211.Fizikas stunda pārcelta uz 07.10.2022.
8.b1.Krievu valoda_1.grupa401.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie I.Tuņķeles) atcelta
8.c1.Latviešu valoda203.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaL.Vikse
7.Latviešu valoda203.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuL.Vikse
9.a4.Angļu valoda_1.grupa011.AD.Trēziņš
5.Datorika201.Angļu valodas stunda 1.grupai pie V.Šmites atcelta; Datorikas stunda abām grupām kopā 201.kabinetā A+Z.Neimane
7.Datorika_1.grupa201.Datorikas stunda 1.grupai pārcelta uz 5.stundas laikuZ.Neimane
8.Krievu valoda_2.grupa401.Krievu valodas stunda 2.grupai (pie I.Tuņķeles) atcelta
9.b2.Krievu valoda404.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaI.Daugaviete-Kravale
8.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuI.Daugaviete-Kravale
9.c4.Sociālās zinības110.Latvijas un pasaules vēstures stunda atceltaPL.Vikse
10.a1.-9.Klase ārpus skolasI.Tuņķele, R.Segliņš, I.Aizupiete, E.Groševa, I.Lancmane, G.Līrmane
10.b5.Matemātika110.Matemātikas stunda pārcelta no 14.10.2022.; Vēstures un sociālo zinātņu stunda atceltaP*G.Līrmane
6.Latviešu valoda110.Latviešu valodas stunda pārcelta no 14.10.2022.; Vēstures un sociālo zinātņu stunda atceltaP*A.Upīte-Markuse
11.a1.-9.Klase ārpus skolasI.Grāvīte, R.Segliņš, M.Liepiņa, M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova, I.Segliņa, A.Lozda, E.Groševa, I.Mēduma-Bāliņa, I.Daugaviete-Kravale, I.Ramute
11.b8.Krievu valoda_1.grupa401.Krievu valodas stunda 1.grupai (pie I.Tuņķeles) atcelta
12.a1.-9.Klase ārpus skolasĪ.Ozola, R.Segliņš, I.Lancmane, M.Liepiņa, I.Jansone, M.Goba, A.Jākobsons, Z.Larinova, I.Ramute
12.b8.Vēsture un sociālās zinātnes110.Vēstures un sociālo zinātņu stunda atcelta