pirmdiena, 2022. gada 12. septembris

pirmdiena, 2022. gada 12. septembris

Stundās nav: I.Mēduma-Bāliņa, A.Jākobsons, M.Goba, L.Gredzena, I.Upīte, G.Līrmane, Z.Neimane

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a5.Matemātika (F)336.Sporta un veselības stunda atceltap*I.Miglava
3.b4.Sports un veselībaAG.Gaile
4.a1.Latviešu valoda237.Sporta un veselības stunda atceltaAA.Upīte-Markuse
2.Latviešu valoda237.Matemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuAA.Upīte-Markuse
3.Matemātika237.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaA.Kārkliņa
4.Matemātika237.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 1.stundas laikuPA.Kārkliņa
5.Latviešu valoda237.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 2.stundas laiku
4.c6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
5.a1.Matemātika115.Kabineta maiņaA.Kārkliņa
5.b
6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
7.Sociālās zinības un vēsture115.Sociālo zinību un vēstures stunda atcelta
5.c2.Matemātika115.Sociālo zinību un vēstures stunda atceltaPI.Lazdiņa
6.a2.Datorika_2.grupa201.AG.Grīva
6.b3.Datorika_2.grupa201.AG.Grīva
4.Sports un veselībaAI.Rams
6.c5.Dabaszinības211.Sporta un veselības stunda atceltaL.Trauliņa
6.Dabaszinības211.Dabaszinību stunda pārcelta uz 5.stundas laikuL.Trauliņa
7.a6.Matemātika303.Matemātikas stunda visai klasei kopāA+E.Ločmele
7.b6.Matemātika301.Matemātikas stunda visai klasei kopāA+I.Kraukle
7.Krievu valoda405.Krievu valodas stunda pie I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
7.c6.Matemātika302.Matemātikas stunda visai klasei kopāA+I.Lazdiņa
8.a3.Fizika115.Sporta un veselības stunda atceltaE.Ločmele
7.FizikaE.Ločmele
9.a4.Angļu valoda_2.grupa405.Datorikas stunda 2.grupai atceltaD.Trēziņš
5.Datorika_2.grupa201.Datorikas stunda 2.grupai atcelta
6.Datorika_1.grupaiDatorikas stunda 1.grupai atcelta; (Angļu valodas stunda 2.grupai (pie D.Trēziņa) notiek kā paredzēts)
7.Ģeogrāfija206.Datorikas stunda 1.grupai atcelta; Angļu valodas stunda 2.grupai pie D.Trēziņa pārcelta uz 4. stundas laiku; Ģeogrāfijas stunda pārcelta no ceturtdienas (15.09.2022.)P*S.Balode, D.Trēziņš
9.c1.Krievu valoda405.Krievu valodas stunda atcelta
10.a7.-8.Matemātika I303.Matemātikas stundas atceltas
10.b3.Klases stunda303.Matemātikas stunda atceltaPA.Upīte-Markuse
4.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Daugaviete-Kravale
11.a2.Sports un veselība_1.grupaSporta un veselības stunda pie M.Gobas atcelta (3.grupai pie Z.Larinovas stunda notiek)
2.Sports un veselība_2.grupaSporta un veselības stunda pie A.Jākobsona atcelta (3.grupai pie Z.Larinovas stunda notiek)
5.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Daugaviete-Kravale
11.b2.Sports un veselība_1.grupaSporta un veselības stunda pie M.Gobas atcelta (3.grupai pie Z.Larinovas stunda notiek)
2.Sports un veselība_2.grupaSporta un veselības stunda pie A.Jākobsona atcelta (3.grupai pie Z.Larinovas stunda notiek)
5.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Tuņķele
12.a7.Sports un veselība_1.grupaSporta un veselības stunda pie A.Jākobsona atcelta (3.grupai pie Z.Larinovas stunda notiek)
7.Sports un veselība_2.grupaSporta un veselības stunda pie M.Gobas atcelta (3.grupai pie Z.Larinovas stunda notiek)
12.b1.-2.Matemātika II304.I.Segliņa
7.Sports un veselība_1.grupaSporta un veselības stunda pie A.Jākobsona atcelta (3.grupai pie Z.Larinovas stunda notiek)
7.Sports un veselība_2.grupaSporta un veselības stunda pie M.Gobas atcelta (3.grupai pie Z.Larinovas stunda notiek)
8.Vēsture un sociālās zinātnes II110.Pašvadīts mācību processI.Grāvīte