pirmdiena, 2022. gada 21. marts

pirmdiena, 2022. gada 21. marts

Stundās nav: D.Stalšāne, S.Niedrīte, E.Vilne, I.Jansone, I.Daugaviete-Kravale, I.Segliņa, Z.Neimane no plkst.14.00, A.Niedrīte, I.Lancmane

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a6.Mājturība un tehnoloģijas133.Mājturību un tehnoloģiju stunda atcelta
3.b4.Ētika336.AA.Dubulte
3.c1.Mūzika205.Matemātikas stunda pārcelta uz 2.stundas laikuPI.Aizupiete
2.Matemātika205.Latviešu valodas stunda atceltaAI.Upīte
3.Latviešu valoda337.AI.Upīte
4.Ētika337.AI.Upīte
5.Sociālās zinības337.Sociālo zinību stunda atcelta
4.c4.Latviešu valoda210.AA.Upīte-Markuse
5.a3.Latviešu valoda235.Mūzikas stunda atceltaPI.Baranova
5.Angļu valoda235.Kabineta maiņa (2.grupai pie I.Barces)I.Barce
5.b1.Dabaszinības010.Dabaszinību stunda pārcelta uz 2.stundas laikuL.Trauliņa
2.Dabaszinības010.Mūzikas stunda atceltaL.Trauliņa
6.a1.Pasaules vēsture109.Pasaules vēstures stunda atcelta
2.Pasaules vēsture109.Pasaules vēstures stunda atcelta
4.Dabaszinības109.Mūzikas stunda atcelta; Dabaszinību stunda pārcelta no 22.03.2022.AR.Spuņģe
6.b1.Latviešu valoda402.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuI.Baranova
3.Angļu valoda402.Pasaules vēstures stunda atcelta; Angļu valodas stunda visai klasei kopāPI.Barce
4.Sociālās zinības402.Pasaules vēstures stunda atcelta, sociālo zinību stunda pārcelta no 23.03.2022.P*L.Drande
5.Latviešu valoda402.Mūzikas stunda atceltaI.Baranova
6.c1.Mūzika112.Mūzikas stunda atcelta
2.Dabaszinības203.AR.Spuņģe
5.Latviešu valoda203.Pasaules vēstures stunda atceltaPI.Apinīte
6.Latviešu valoda203.Pasaules vēstures stunda atceltaS.Kārkliņa
7.Latviešu valoda203.Latviešu valodas stunda pārcelta uz 6.stundas laikuS.Kārkliņa
7.a7.Krievu valoda114.Krievu valodas stunda atcelta
8.a1.Krievu valoda211.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Tuņķele
8.b1.Angļu valoda_2.grupa109.Angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta no 7.stundas laika; (Vācu valodas stunda notiek kā paredzēts)V.Šmite
3.Vizuālā māksla301.Latviešu valodas stunda atceltaPĪ.Ozola
5.Matemātika301.Matemātikas stunda atcelta
6.Mūzika112.Mūzikas stunda atcelta
7.Datorika_1.grupa201.Datorikas stunda 1.grupai atcelta
7.Angļu valoda_2.grupa301.Angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta uz 1.stundas laikuV.Šmite
9.b3.Krievu valoda204.Krievu valodas stunda atcelta
10.a5.Krievu valoda110.Krievu valoda abām grupām kopāA+I.Mēduma-Bāliņa
8.Matemātika110.Matemātikas stunda atcelta
10.b4.Literatūra206.Matemātikas stunda atceltaPA.Lozda
11.a1.-2.Latviešu valoda014.Latviešu valodas stunda atcelta
7.Sports un veselībaMatemātikas stunda atceltaZ.Larinova, A.Jākobsons
8.Sports un veselībaSporta un veselības stunda 11.a klasei pārcelta uz 7.stundas laikuM.Goba, Z.Larinova, A.Jākobsons