pirmdiena, 2022. gada 25. aprīlis

pirmdiena, 2022. gada 25. aprīlis

Stundās nav: I.Baranova (no 4.st.), Ī.Ozola

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
3.a7.Latviešu valoda (F)Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz trešdienuG.Baltā
4.a6.Latviešu valoda232.Literatūras fakultatīvā nodarbība atcelta; Latviešu valodas stunda pārcelta no piektdienas, 29.04.2022.P*I.Upīte
5.a4.Latviešu valoda235.Literatūras stunda pārcelta uz ceturtdienu, 28.04.2022.P*L.Vikse
5.b5.Latviešu valoda010.AS.Baumane
8.b2.Vizuālā māksla301.Vizuālās mākslas stunda atcelta
8.c4.Bioloģija115.Vizuālās mākslas stunda atceltaPM.Liepiņa
9.b2.Latviešu valoda204.Literatūras stunda pārcelta uz 27.04.2022.P*M.Tiltiņa
10.a8.Matemātika201./202.Kabineta maiņaI.Segliņa
11.a1.Latviešu valoda014.Latviešu valodas stunda atceltaI.Lancmane
09.00-12.40Centralizētā eksāmena latviešu valodā (rakstu daļa) – izmēģinājuma darbs014.Ierašanās telpā 08.50!I.Lancmane, I.Glužģe, I.Mēduma-Bāliņa, L.Drande
6.-9.konsultācijas (6.-9.stundas atceltas)Ī.Ozola, I.Segliņa, M.Goba, Z.Larinova, A.Jākobsons
11.b1.Angļu valoda303.Fakultatīvā nodarbība atceltaI.Glužģe
09.00-12.40Centralizētā eksāmena latviešu valodā (rakstu daļa) – izmēģinājuma darbs303.Ierašanās telpā 08.50!G.Līrmane, M.Tiltiņa, A.Lozda
6.-9.konsultācijas (6.-9.stundas atceltas)A.Lozda, I.Grabe, M.Goba, Z.Larinova, A.Jākobsons