pirmdiena, 2022. gada 26. septembris

pirmdiena, 2022. gada 26. septembris

Stundās nav: V.Fleminga, I.Daugaviete-Kravale, I.Krieviņa, Ī.Ozola, V.Zariņa, M.Goba, B.Sakne-Klovāne, G.Kalvīte

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a2.Dabaszinības137.Maemātikas stunda pārcelta uz 3.stundas laikuAI.Miglava
3.Matemātika137.Dabaszinību stunda pārcelta uz 2.stundas laikuA.Niedrīte
5.Latviešu valoda137.I.Apine
3.a5.Matemātika (F)336.Fakutatīvā nodarbība pārcelta no ceturtdienas, 29.09.2022.P*I.Miglava
3.b4.Sports un veselībaAG.Gaile
3.c2.Latviešu valoda338.AS.Priede
3.Matemātika (F)338.Sociālo zinību stunda pārcelta uz citu dienuAA.Kārkliņa
4.Vizuālā māksla338.AS.Niedrīte
5.Vizuālā māksla338.AS.Niedrīte
6.Matemātika (F)338.Fakultatīvā nodarbība pārcelta uz 3.stundas laiku
4.a1.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
5.Latviešu valoda014.Kabineta maiņaL.Gredzena
4.c5.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.Dizaina un tehnoloģiju stunda 1.grupai pie G.Kalvītes atceltaUA.Lūsiņa
6.Sports un veselībaSporta un veselības stunda atcelta
5.a5.Latviešu valoda139.Vizuālās mākslas stunda atcelta; Latviešu valodas stunda pārcelta no otrdienas, 27.09.2022.P*I.Baranova
6.a1.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.Dizaina un tehnoloģiju stunda 1.grupai pie G.Kalvītes atcelta
6.c1.Vizuālā māksla014.AA.Upīte-Markuse
7.a7.Krievu valoda_4.grupa404.Krievu valodas stunda 4.grupai (pie I.Daugavietes-Kravales) atcelta
7.b1.Angļu valoda204.Angļu valodas stunda 2.grupai pārcelta no 20.09.2022.P*I.Barce
2.Sociālās zinības014.Vizuālās mākslas stunda atcelta; Sociālo zinību stunda pārcelta no piektdienas, 30.09.2022.P*L.Drande
3.Mūzika205.Vizuālās mākslas stunda atceltaPI.Jansone
7.Krievu valoda_4.grupa404.Krievu valodas stunda 4.grupai (pie I.Daugavietes-Kravales) atcelta
7.c1.Krievu valoda_1.grupa404.Krievu valodas stunda 1.grupai atcelta
7.Krievu valoda_4.grupa404.Krievu valodas stunda 4.grupai (pie I.Daugavietes-Kravales) atcelta
8.a7.Fizika211.Fizikas stunda pārcelta uz 23.09.2022.E.Ločmele
9.a2.-3.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.Dizaina un tehnoloģiju stunda 1.grupai pie G.Kalvītes atcelta
9.b6.-7.Dizains un tehnoloģijas_1.grupa114.Dizaina un tehnoloģiju stunda 1.grupai pie G.Kalvītes atcelta
8.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda atcelta
10.b4.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Mēduma-Bāliņa
11.a2.Sports un veselībaA+A.Jākobsons, Z.Larinova
5.Krievu valoda_1.grupa404.Krievu valodas stunda 1.grupai pie I.Daugavietes-Kravales atcelta
11.b2.Sports un veselībaA+A.Jākobsons, Z.Larinova
12.a7.Sports un veselībaA+A.Jākobsons, Z.Larinova
12.b7.Sports un veselībaA+A.Jākobsons, Z.Larinova