pirmdiena, 2022. gada 4. aprīlis

pirmdiena, 2022. gada 4. aprīlis

Stundās nav: Ī.Ozola, V.Zariņa, D.Trēziņš

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
1.a1.Latviešu valoda137.AG.Baltā
2.Dabaszinības137.AS.Priede
3.Matemātika137.AI.Upīte
5.Latviešu valoda137.AG.Baltā
4.a1.Angļu valoda_2232.AI.Barce
4.b2.Angļu valoda138.Stunda visai klasei kopāA+I.Upīte
5.a6.Angļu valoda_1.grupa011.Angļu valodas stunda 1.grupai (pie D.Trēziņa) atcelta
5.c5.Angļu valoda011.Angļu valodas stunda atcelta
8.a4.Angļu valoda_2.grupa211.AI.Liepiņa
8.b2.Vizuālā māksla301.AV.Šmite
8.c4.Krievu valoda115.Vizuālās mākslas stunda atceltaI.Mēduma-Bāliņa
9.a5.Matemātika (F)104.Latviešu valodas stunda pārcelta uz ceturtdienu. 07.04.2022.P*G.Līrmane, S.Kārkliņa
9.b1.Matemātika204.Literatūras stunda pārcelta uz ceturtdienu, 07.04.2022.P*G.Līrmane, A.Upīte-Markuse
2.Latviešu valoda204.Literatūras stunda pārcelta uz 28.03.2022.P*M.Tiltiņa, A.Upīte-Markuse
11.a6.Matemātika014.Kultūras un mākslas stunda atceltaPI.Segliņa
11.b5.Literatūra303.Kultūras pamatu stunda atceltaPA.Lozda