pirmdiena, 2022. gada 5. septembris

pirmdiena, 2022. gada 5. septembris

Stundās nav: I.Mēduma-Bāliņa, G.Līrmane (1.st.), A.Lozda (1.-2.st.)

STUNDU IZMAIŅAS
KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
5.b1.Klases stunda301.Matemātikas stunda pārcelta uz citu dienu.PI.Upīte
7.b6.Krievu valoda405.Krievu valodas stunda pie I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
7.c2.Latviešu valoda204.Latviešu valodas stunda atcelta
8.c1.Matemātika_1.grupa203.Matemātikas stunda 1.grupai pārcelta no piektdienas (09.09.2022.)P*I.Kraukle
7.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Tuņķele
9.c1.Krievu valoda405.Krievu valodas stunda pie I.Mēdumas-Bāliņas atcelta
10.b4Krievu valoda115.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Daugaviete-Kravale
11.a2.Krievu valoda404.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Daugaviete-Kravale
11.b2.Krievu valoda401.Krievu valodas stunda abām grupām kopāA+I.Tuņķele
12.b1.Matemātika II303.I.Segliņa
3.Krievu valoda405.Krievu valodas stunda pie I.Mēdumas-Bāliņas atcelta