pirmdiena, 2023.gada 13.novembris

pirmdiena, 2023.gada 13.novembris

Stundās nav: I.Zūle-Kaibe, A.Zaļaiskalne, G.Verovkins

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
2.a2.Latviešu valoda138.AG.Baltā
2.b1.Latviešu valoda138.AD.Jaunbērziņa
3.Latviešu valoda138.AA.Bērziņa
4.Matemātika138.AD.Jaunbērziņa
5.Dabaszinības138.AD.Jaunbērziņa
6.Pagarinātā grupa138.AD.Jaunbērziņa
5.c4.-5.Dizains un Tehnoloģijas114.Dizains un Tehnoloģijas stundas notiek abām grupām kopāA+G.Kalvīte
6.a1.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupaDizains un Tehnoloģijas_2.grupai pie skolotāja G.Verovkina stunda atcelta
7.cPusdienas pēc 5.stundas
6.-7.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupaDizains un Tehnoloģijas_2.grupai pie skolotāja G.Verovkina stundas atceltas
8.a2.Tematiskā klases stunda_Dizains un Tehnoloģijas 2.grupai404.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupai pie skolotāja G.Verovkina stunda atceltaAI.Upīte
3.Tematiskā klases stunda_Dizains un Tehnoloģijas 2.grupai404.Dizains un Tehnoloģijas_2.grupai pie skolotāja G.Verovkina stunda atceltaAI.Upīte