pirmdiena, 2023. gada 16. janvāris

pirmdiena, 2023. gada 16. janvāris

Stundās nav: I.Lancmane

STUNDU IZMAIŅAS

KlaseSt.StundaKab.PiezīmesE-klasēSkolotāji, uz kuriem attiecas izmaiņas
4.b1.Dabaszinības115.Kabineta maiņaL.Trauliņa
6.c1.Vizuālā māksla014.Vizuālās mākslas stunda pārcelta uz 13.01.2023.Ī.Ozola
7.b1.Angļu valoda_1.grupa403.Angļu valodas stunda 1.grupai pārcelta uz 13.01.2023.I.Barce
9.a8.Krievu valoda_2.grupa401.pašvadīts mācību process/I.Tuņķele/
9.b2.Latvijas un pasaules vēsture110.Vēstures stunda pārcelta uz 3.stundas laiku; (Vācu valodas grupai – brīvstunda)I.Grāvīte
3.Latvijas un pasaules vēsture109.Latviešu valodas stunda atcelta->I.Grāvīte
4.Sociālās zinības109.Literatūras stunda atceltaPL.Vikse
8.Krievu valoda404.pašvadīts mācību process/I.Daugaviete-Kravale/
9.c7.Literatūra109.Literatūras stunda atcelta
10.a5.Matemātika109.Latviešu valodas stunda atcelta->G.Līrmane
6.Krievu valoda401.Literatūras stunda atceltaPI.Tuņķele
8.Matemātika303.Matemātikas stunda pārcelta uz 5.stundas laikuG.Līrmane
12.a1.-2.Ķīmija113.Latviešu valodas stunda atcelta; Ķīmijas stunda pārcelta no ceturtdienas, 26.01.2023.P*S.Allika